ko. Bogdan Majszak sdb

  7 lata temu     962 Views  

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 6 grudnia 2010 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Wspólnoty p.w. św. Jacka – Zakład Salezjański im Ks. Bosko w Oświęcimiu, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególne zasługi dla wieloletniej działalności wychowawczej, edukacyjnej i ewangelizacyjnej,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2010 Koadiutora Bogdana MAJSZAKA
LAUDACJA
Koad. Bogdan Majszak urodził się 24 października 1931 roku w Świeciu nad Wisłą. Dzieciństwo spędził w Cieleszynie w sierocińcu prowadzonym przez siostry albertynki. Po wybuchu II wojny światowej od 1940 roku był więziony wraz z innymi wychowankami w obozie dla dzieci w Smukale i Potulicach. Następnie został wywieziony do pracy przymusowej gdzie wraz innymi pracował na gospodarstwie nad jeziorem Gil Wielki koło Iławy.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej zaopiekował się nim jeden z oficerów radzieckich starszy lejtnant Michaił Latow. Jako dziecko stał się tzw. „synem pułku”, a po zakończeniu II wojny światowej wraz z opiekunem udał się w głąb Rosji do rodzinnego domu opiekuna niedaleko Riazania do miejscowości Szawale Majdan. Tam jednak nie został przyjęty przez żonę oficera, co w efekcie doprowadziło do oddania go do sierocińca z którego kilkakrotnie uciekał, chcąc powrócić do Polski.

Po udanym powrocie zaopiekowały się nim Siostry Albertynki u których przebywał przez pewien okres czasu. Odkrywając w sobie powołanie, za namową Sióstr Albertynek złożył prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Salezjańskiego. Do Krakowa przybył w styczniu 1949 roku gdzie pracował w domu salezjańskim uzupełniając wykształcenie. Następnie odbył służbę wojskową w latach 1953-55. Po powrocie z wojska pracował, a następnie wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Salezjańskiego. Po odbyciu nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne w roku 1957, a wieczyste sześć lat później w roku 1963. Mimo ciężkich przejść w dzieciństwie spowodowanych brakiem rodziny i II wojną światową, przez trud i osobistą pracę uzupełnił wykształcenie i został nauczycielem zawodu. Od 1958 roku całe swoje życie salezjańskie związał z Zakładem Salezjańskim im. Ks. Bosko w Oświęcimiu, gdzie wychował i przygotował do zawodu pokolenia młodzieży. Rozpoczął pracę w narzędziowni, a następnie w magazynie materiałów. Od 1965 roku, podczas pracy w Oświęcimiu przez pięć lat uczęszczał do technikum wieczorowego w Krakowie, dojeżdżając każdego tygodnia na zajęcia.

Dziś, koadiutor Bogdan Majszak pomimo zaawansowanego wieku (80 lat) i 60. letniego stażu pracy w tym 53. letniego w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu nadal jako emeryt prowadzi zajęcia praktyczne z uczniami z zakresu obróbka skrawaniem metali, ciesząc się dużym autorytetem wśród uczniów i współpracowników. Efektem tej pracy jest udział jego podopiecznych w konkursie „Sprawny w zawodzie – tokarz”, gdzie jego wychowankowie zajmują wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim (od I do VI – 13 uczniów). W ciągu wielu lat pracy opiekował się młodymi nauczycielami zawodu przekazując im swoje bogate doświadczenie pedagogiczne i zawodowe. Współpracował przy urządzaniu pracowni do praktycznej nauki zawodu w specjalności tokarz. Swoim bogatym doświadczeniem i postawą oraz dużym wkładem w wychowanie młodzieży przyczynił się do wykształcenia setek absolwentów o wysokich kwalifikacjach uznawanych przez pracodawców.

Zaangażowany w naukę i wychowanie młodzieży nie zapomina o tych, z którymi dzielił nie łatwy czas lat dziecięcych i młodzieńczych. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych szczególnie w sekcji „Synów Pułku”. Każdego roku uczestniczy w zjazdach i spotkaniach Związku Kombatantów.

To zaangażowanie na polu nauki, wychowania i działalności społecznej jest od lat dostrzegane przez władze państwowe i oświatowe o czym świadczą liczne wyróżnienia i odznaczenia: KRZYŻ OŚWIĘCIMSKI (28.03.1995), SREBRNY MEDAL OPIEKUNA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ, MEDAL ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI (1945), „SYN PUŁKU” (12.10.1982), KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI (10.10.2002), ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI (14.09.1990), ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (2009), MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (2010)

Koad. Bogdan Majszak, swoją zakonną postawą, pogodą ducha systematyczną pracą, pomimo wieku emerytalnego (80 lat) jest przykładem i wzorem powołania salezjańskiego, jako koadiutor. Nie mamy wątpliwości, że w czasach, gdy powołanie salezjanina koadiutora przeżywa kryzys dzisiejsze wyróżnienie jest jak najbardziej zasadne. Dlatego wyrażamy wielką radość, że pan Bogdan Majszak został uhonorowany nagrodą MIR Inspektorii św. Jacka. Mamy nadzieję, że dzięki temu wyróżnieniu przykład pracy, modlitwy, pobożności i dobroci życiowej pana Bogdana Majszaka stanie się dla młodzieży i nauczycieli wzorem do naśladowania, a także zaczynem nowych powołań salezjańskich, jako koadiutor, które to powołanie tak bardzo cenił św. Jan Bosko.