Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

  1 rok temu     914 Views  

W dniach 19 – 22 stycznia 2017 roku odbyły się w Domu Generalnym w Rzymie 35 Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. W tym szczególnym czasie przedstawiciele 31 grup Rodziny Salezjańskiej ze 132 krajów rozważali przesłanie Księdza Generała Angel’a F. Artime’a, zawierające program działania Rodziny Salezjańskiej na najbliższy rok, dzielili się doświadczeniami oraz zastanawiali nad nowymi możliwościami realizacji celów, do jakich zostali powołani.
Tegoroczna Wiązanka 10 następcy Księdza Bosko, jak i całe spotkanie w Wiecznym Mieście, było próbą refleksji nad kierunkami działania i wdrożenia w życie postanowień posynodalnych, wyrażonych w adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka – Amoris Laetitia. Szczególną uwagę zwrócono na misję Kościoła, jaką jest praca z rodzinami, na rzecz rodzin i dobra ogółu społeczeństwa. Bieżące spotkanie przebiegało pod hasłem – „Jesteśmy Rodziną. Każdy dom szkołą Życia i Miłości”. Każdy człowiek bowiem rodzi się w rodzinie i to w rodzinie uczymy się podstawowych wartości, ofiarności, wzajemnej pomocy, dialogu, zrozumienia, przebaczenia i pojednania. Rodzina jest odzwierciedleniem Trójjedynego Boga, który zespolony jest komunią Miłości. Sam Jezus, Słowo Wcielone, przyszedł na świat i dorastał w Rodzinie, wśród krewnych i znajomych. Jezus uświęca rodzinę, nazywając ‘matką, braćmi i siostrami wszystkich, którzy pełnią wolę Boga Ojca’. Ta nowa Rodzina Jezusa ustanawiana jest nie na mocy więzów krwi, ale wynika z Miłości Miłosiernej, która nas przynagla i uczy służby i ofiary dla innych. Dlatego naszym zadaniem w czasach wzmożonego indywidualizmu, egoizmu i kryzysu wartości, jest stanie się autentycznymi świadkami Ewangelii, którzy nie tylko słowem, ale przykładem, będą wyrażać radość życia we Wspólnocie, obdarzać się wzajemną życzliwością i bezwarunkową miłością oraz wspierać wszystkich odrzuconych, opuszczonych, biednych, chorych, samotnych i starszych. Toteż należy większy nacisk położyć na duszpasterstwo nie tylko dzieci i młodzieży, ale całych rodzin, otoczyć opieką, empatią i wsparciem wszystkich członków społeczeństwa, pochylić się nad każdą sytuacją indywidualnie i wsłuchiwać w głos jednostki, by szukać właściwych rozwiązań w danym kontekście sytuacyjnym, kulturowym czy obyczajowym.
Dni Duchowości nie były tylko spotkaniem formacyjnym, ale przede wszystkim niezwykłym doświadczeniem duchowym, w którym dzięki ogromnej życzliwości Zgromadzenia, na czele z Księdzem Generałem i Matką Generalną, można było poczuć Ducha Miłości oraz Komunii z Bogiem i liczną duchową Rodziną Salezjańską na całym świecie.

Tekst: Marzena Pełka
Zdjęcia: Marzena Pełka