Panel dyskusyjny „Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela”

  1 rok temu     1523 Views  

Spotkanie-dyskusja wokół książki „Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela” pod redakcją ks. Andrzeja Szpaka odbędzie się w sobotę 25 lutego o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39 (Salezjańskie Wyższe Seminarium Duchowne)

Ukazała się książka o polskich działaniach popularyzujących objawienia Boga Ojca siostrze Eugenii Ravasio
„Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela” pod redakcją ks. Andrzeja Szpaka jest zbiorem referatów z sympozjów naukowo-artystycznych, które odbywały się w Polsce w ostatnich latach. Książka w swojej treści nawiązuje do jedynego objawienia dokonanego osobiście przez Boga Ojca i uznanego przez Kościół za autentyczne po 10 latach najbardziej rygorystycznych badań. Bóg Ojciec polecił włoskiej zakonnicy, s. Eugenii Ravasio, by przekazała ludziom, aby uznali w Bogu najlepszego Ojca i okazywali Mu cześć m.in. poprzez ustanowienie Święta Boga Ojca. Pozycja ukazuje starania polskich duchownych i osób świeckich zaangażowanych w propagowanie tej idei.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB we wstępie podkreślił, że w propagowanie idei objawionej włoskiej zakonnicy zaangażowało się grono osób z Polski związanych z „Sacrosongiem” – festiwalem pieśni religijnej i twórczości muzyki sakralnej. Historia przedsięwzięcia sięga roku 1969 wraz z powołaniem przez ks. Jana Palusińskiego SDB „Sacrosongu”. Festiwal od początku miał charakter uroczystego celebrowania Święta Stworzenia Świata i Człowieka. Odwoływano się przy tej okazji do obrazu Boga Ojca Stworzyciela Świata; podkreślano ów fundamentalny dla świata i człowieka moment stworzenia. Artystyczno-muzyczne świętowanie łączyło w sobie tajemnicę stwarzania z tajemnicą pracy twórczej kompozytorów i artystów. W poprzedniej epoce „Sacrosong” miał też drugie wielkie zadanie do spełnienia – budzenie przede wszystkim młodych ludzi, a także samych artystów z „materialistycznej drzemki”, w którą wprowadzał wszechobecny ateistyczny marksizm, redukujący wszystko do materii.
Ten etap misji „Sacrosongu” opisują okolicznościowe homilie i przemówienia kardynała Karola Wojtyły oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłaszane podczas kolejnych „Sacrosongów”, a także wspomnienia. Pozostałe części pracy to naukowo-artystyczne spojrzenie na fenomen „Sacrosongu”, który pojawił się w życiu polskiego Kościoła i narodu. Z refleksji prowadzonej w ramach czterech sympozjów wyłania się nowe przesłanie „Sacrosongu” przeżywanego jako Święto Boga Ojca Stworzyciela Świata i Człowieka. Jest to potrzeba przypomnienia wszystkim ludziom prawdy o Bogu-Stwórcy.
Książka oprócz warstwy historycznej zawiera także wypowiedzi naukowców i laureatów Nagrody Nobla o Bogu Ojcu, ukazuje spojrzenie na ideę Święta Stworzenia Świata i Człowieka w twórczości Antoniego Gołubiewa, wskazuje na mediosferę jako miejsce zachwytu nad dziełem stworzenia świata i człowieka zawiera także scenariusz widowiska muzyczno-tanecznego.
Wśród autorów pozycji znajdują się również prof. Alicja Baluch, o. prof. Leon Dyczewski, ks. prof. Marian Graczyk, o. dr hab. Zbigniew Kubacki, bp dr Adam Lepa, ks. dr Kazimierz Kurek, ks. dr Lucjan Dyka, ks. dr Roman Mazur, dr Karolina Kmiecik-Jusięga, ks. Tadeusz Szaniawski, ks. Andrzej Szpak, Małgorzata Pelc i in.
Spotkanie-dyskusja wokół książki Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela” pod redakcją ks. Andrzeja Szpaka odbędzie się w sobotę 25 lutego o godz. 16.00 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39 (Salezjańskie Wyższe Seminarium Duchowne)
————————————————————————-
Szczegółowe informacje:
ks. Andrzej Szpak SDB – tel. 602-641-875