Wielkopostny Dzień Skupienia SSW Prowincji Krakowskiej A.D. 2017

  1 rok temu     1268 Views  

Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko przykładem własnego życia”
Wielkopostny Dzień Skupienia SSW Prowincji Krakowskiej w Sanktuarium św. Szymona w Lipnicy Murowanej 1.04. A.D. 2017

Na nasz dzień skupienia przybyliśmy do kolejnego przepięknego miejsca – Lipnicy Murowanej, w której to mogliśmy podziwiać i modlić się aż w trzech świątyniach.

Kościół św. Andrzeja Apostoła

Wzniesiony z fundacji króla Kazimierza Wielkiego, który odpowiednimi dokumentami oddał go do kultu w 1363 r. Wewnątrz świątyni wyróżnia się ołtarz główny z obrazem przedstawiającym św. Andrzeja. W południowej kaplicy znajduje się, otoczona wielką czcią gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Piękna Madonna Lipnicka. W świątyni czczone są relikwie św. Jana Pawła II, który odwiedził Lipnicę w 1976 roku.

Sanktuarium św. Szymona
Zbudowany ok. 1636- 1648 na miejscu domu rodzinnego św. Szymona na długo przed Jego beatyfikacją. Taki ofiarny gest lipniczan spowodowany był wielkim kultem do Szymona i licznymi cudownymi uzdrowieniami. Obok kościoła znajduje się studnia, którą wykopano z fundacji mieszczanki Stawinoskiej, której we śnie polecił to uczynić św. Szymon. Gdy spełniła to polecenie, została cudownie uzdrowiona z poważnej choroby. Ludzie używali tej wody w różnych dolegliwościach a szczególnie w chorobach oczu, gardła i niepłodności kobiecej. Wiele jeszcze innych cudownych uzdrowień miało i ma miejsce za przyczyną św. Szymona. Do Lipnicy Murowanej relikwie św. Szymona zostały sprowadzone 8 lipca 2007 – w roku Jego kanonizacji – i spoczęły w ołtarzu głównym, w jego tylnej części.

Kościół św. Leonarda
Najstarszym z istniejących kościołów jest zbudowany w XV wieku kościół św. Leonarda. Wewnątrz znajdują się trzy cenne tryptyki: św. Leonarda, św. Mikołaja, Adoracja Dzieciątka Jezus. Na środku kościoła, pod kamienną płytą jest grób śp. Józefiny i Antoniego Ledóchowskich – rodziców bł. Marii Teresy i św. Urszuli.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy konferencją ks. Adama Paszka, który opowiedział o książce „Bóg jest miłością” siostry Margerithy Valappila. Dzieli się ona swoim doświadczeniem, że Jezus żyje również dzisiaj. Gdy dobrze się nam wiedzie, wtedy łatwo nam uwierzyć, że Bóg nas kocha. Inaczej jest, gdy dotyka nas jakieś nieszczęście. Nie oznacza to jednak, że wtedy Pan Bóg nas nie kocha i że nas opuścił. Musimy pamiętać, że Bóg powołał nas do życia i nas kocha, bo nawet świat stworzył z miłości do nas. Jak ważna w dzisiejszych czasach jest świadomość, że dziecko jest własnością Boga, który powierza je rodzicom. Bóg wie o nas wszystko i jest z nami zawsze, nie tylko tu na ziemi, ale również, gdy przekroczymy próg śmierci. Gromadzimy się na dniu skupienia, aby uświadomić sobie, że czasem od niego odchodzimy i to jest właśnie czas nawrócenia. W każdy dzień Bóg mówi nam „nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą”. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, który chce się nawrócić. Czeka na nas, jak ojciec na marnotrawnego syna. Trzeba więc Boga poznawać, a czynimy to przez poznawanie słowa Bożego. Każdy chrześcijanin powinien uwierzyć w Słowo Boże i żyć tym słowem na co dzień. Ważne jest, aby codziennie sięgać po Pismo Święte i wtedy będziemy mogli sprostać każdym trudnościom. W naszym życiu musimy dać pierwsze miejsce Chrystusowi. Biblia powinna znaleźć szacowne miejsce w naszym domu, a nie leżeć zakurzona gdzieś na półce wśród innych książek. Zadaniem dla nas jest głoszenie słowa Bożego zgodnie z hasłem tego roku: „Idźcie i głoście”. Niech ten czas wielkopostnego skupienia będzie zachętą dla nas, aby czytać Pismo Święte.

Następnie udaliśmy się do Sanktuarium św. Szymona, gdzie powitał nas kustosz ks. Mariusz Jachymczak. Przedstawił nam postacie św. Szymona oraz św. Urszuli Ledóchowskiej i jej siostry bł. Marii Teresy. Natomiast pani przewodnik przybliżyła nam historię trzech lipnickich kościołów.
W kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kołodziejczyk z Jasła. Podkreślał w niej, że tym co najbardziej przeszkadza nam w przyjęciu Słowa Bożego jest nasz lęk i strach, że to nam zaszkodzi, że Pan Bóg obdarza krzyżem tego, kogo kocha. Jednak wbrew pozorom Pan Bóg staje przed nami pełen miłości i miłosierdzia i poświęca siebie w ofierze. Lęk przed Bogiem i Jego wolą pochodzi o grzechu i szatana. Drugim powodem, że nie chcemy otworzyć się na słowo Boga jest wygoda i lęk przed zmianą życia. A Jezus zaprasza nas wszystkich do pójścia za Nim. Na koniec adorowaliśmy Przenajświętszy Sakrament i modliliśmy się o uzdrowienie. Dane nam było przeżyć bezpośrednie spotkanie z Jezusem w Hostii podczas błogosławieństwa lourdskiego.
Wspólnota nasza powiększyła się o czterech współpracowników z Kielc, którzy złożyli przyrzeczenie.
Po Eucharystii w kościele św. Leonarda wysłuchaliśmy konferencji ks. Kazimierza Szczerby. Przypomniał nam, że największym darem, jaki rodzice mogą przekazać swoim dzieciom jest wiara. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wiara osoby dorosłej zatrzymała się na poziomie dziecka pierwszokomunijnego. Gdy w społeczeństwie rozwija się analfabetyzm religijny to słabnie wiara w Chrystusa. Powołując się na dom ks. Bosko pokazał, jak sprawa przekazywania i życia wiarą wyglądała w jego domu. Największą troską matki Małgorzaty było religijne wychowanie synów. Jej hasłem były trzy proste słowa: „Bóg cię widzi”. Choć dzisiaj nastąpiła zmiana mentalności w porównaniu z tym, co było kiedyś, rodzina nadal odgrywa niezastąpioną rolę w wychowaniu religijnym. Chodzi o to, aby w naszym codziennym życiu odkrywać obecność Boga i jej doświadczać.
Ks. Stanisław Konior uświadomił nam, że każdy potrzebuje jakiegoś wzoru. Duch salezjański uwidocznił się wspaniale w osobie ks. Bosko, który jest naszym wzorem. Chciejmy go naśladować i modlić się do Boga za jego przyczyną. Prawdziwym salezjaninem jest ten, kto usiłuje zrozumieć ks. Bosko, żyć jego duchem, urzeczywistniać go w naszych czasach. Za przykładem ks. Bosko naszym celem powinno być zbawienie, ale nie tylko nasze, ale również tych wśród których przebywamy, a w szczególności młodzieży. Cechy, które za ks. Bosko powinniśmy posiadać to: cierpliwość, wyrozumiałość, wytrwałość, dobroć, łagodność. Starajmy się każdego dnia pomyśleć o ks. Bosko.
W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która poprowadził ks. Jan Dubas. Na zakończenie jako podsumowanie wysłuchanych konferencji, echo słowa wygłosił ks. prałat Emil Midura.
Z gitarą towarzyszyła nam i śpiew poprowadziła s. Mariola Bochniak, michalitka z Miejsca Piastowego, której serdecznie dziękujemy za ubogacenie naszego spotkania.
Dzień skupienia zgromadził ponad 100 osób i pozostawi w naszej pamięci i sercach bogactwo przeżyć duchowych. Dlatego dziękujemy naszemu koordynatorowi rady prowincjalnej p. Romanowi Machowskiemu za pełne poświęcenia jego zorganizowanie. Wielkie podziękowania kierujemy do księży prelegentów, którzy przyjęli trud głoszenia dla nas konferencji i z wdzięcznością zwracamy się do ks. Krzysztofa Kołodziejczyka, który kolejny raz poprowadził dla nas modlitwę o uzdrowienie. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Beata Cygnar SSW Jasło-Fara
zdj. Zbigniew Cygnar