Spotkanie salezjanów współpracowników w Jaśle

  1 rok temu     708 Views  

Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka czterdziestogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę tę wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz w roku 1520. Św. Filip Nereusz propagował ją w Rzymie od roku 1548. Św. Kajetan (+ 1547) propagował ten zwyczaj przez swój zakon teatynów. Papież Klemens VIII rozszerzył tę praktykę na wszystkie kościoły rzymskie w roku 1592. Dzisiaj praktyka ta znana jest w całym Kościele. Każda diecezja ma tak podzielone kościoły parafialne, aby Pan Jezus przez cały rok był nieustannie adorowany.

4-6 czerwca 2017 czterdziestogodzinne nabożeństwo odbyło się w kościele farnym w Jaśle. Słowo Boże podczas Mszy św. głosił ks. Dariusz Bartocha, salezjanin, niedawny inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej p.w. św. Jacka. Szczególnie ucieszyło to współpracowników salezjańskich, którzy spotkali się z ks. Bartochą 5 czerwca po wieczornej Mszy św. ks. Bartocha podczas sprawowania funkcji przełożonego inspektorii zawsze był przychylny naszemu stowarzyszeniu i pomimo licznych obowiązków znajdywał czas na spotkania z nami, czy to podczas dni skupienia, czy obrad rady prowincjalnej SSW. Rozmawialiśmy o bieżących sprawach oraz słuchaliśmy wspomnień dotyczących powstania Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Jaśle, albowiem w tym roku mija 40 lat od jego zapoczątkowania w naszej parafii. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze przy ciastku i herbatce. Niezmiernie dziękujemy ks. Dariuszowi Bartosze za trzydniowe rekolekcje oraz za wszelką życzliwość i poświęcony nam czas podczas Jego sześcioletniej kadencji inspektora.

Bóg zapłać!

Tekst: p. Beata Cygnar
foto: p. Zbigniew Cygnar