75. rocznica śmierci męczeńskiej bł. Józefa Kowalskiego

  1 rok temu     1067 Views  

W niedzielę 2 lipca 2017 roku w Siedliskach, rodzinnej miejscowości bł. Józefa Kowalskiego, odbyła się uroczystość z okazji 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, ks. Józefa Kowalskiego. Wprawdzie błogosławiony kapłan zginął 4 lipca, jednak z biegiem lat wytworzyła się tradycja, iż w pierwszą niedzielę lipca w jego rodzinnej parafii jest sprawowana Msza św. wotywna ku czci bł. Józefa Kowalskiego.

Spotkania te rozpoczęto w 1986 roku jako pielgrzymki i modlitwy o beatyfikację ks. Józefa Kowalskiego. Z czasem do rzeszowskiej grupy salezjanów współpracowników dołączyło grono z wielu placówek Inspektorii.

Eucharystii przewodniczył ks. Adam Parszywka, przełożony krakowskiej inspektorii salezjanów, okolicznościową homilię wygłosił ks. Pier Luigi Cameroni, postulator generalny do spraw świętych Rodziny Salezjańskiej. W kazaniu ks. Cameroni podkreślił kilka najciekawszych cech postaci błogosławionego męczennika. Kaznodzieja wspomniał, iż życie ks. Józefa Kowalskiego było przepełnione nieustannym kontaktem z Panem Bogiem. Podczas życia obozowego błogosławiony kapłan świadomie przygotowywał się do męczeńskiej śmierci, a podczas męczeństwa modlił się za swoich oprawców. Śledząc zapiski obozowe ks. Kowalskiego, można wyciągnąć wniosek, iż kierował się myślą św. Dominika Savio: „Raczej umrzeć niż zgrzeszyć”.

W uroczystości poświęconej bł. Józefowi Kowalskiemu uczestniczyły liczne delegacje salezjanów współpracowników (SSW) i członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA) zarówno z placówek salezjańskich, jak i diecezjalnych.
Po zakończeniu Eucharystii ks. Pier Luigi Cameroni spotkał się ponownie w kościele z przybyłymi uczestnikami uroczystości, aby przybliżyć im, jak rozwijają się procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne w Rodzinie Salezjańskiej oraz jak rozwija się stowarzyszenie ADMA.
Błogosławiony Józefie Kowalski – módl się za nami!

Tekst: br. Sebastian Wiśniewski
Foto: Zbigniew Cygnar, Dariusz Bartocha SDB, Sebastian Wiśniewski SDB