Prenowicjat czas zacząć !

  11 miesiące temu     1243 Views  

Wraz z dniem 3 lipca 2017 roku rozpoczął się prenowicjat dla kandydatów do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego z czterech polskich inspektorii. Prenowicjusze bo tak od tego dnia są nazywani pochodzą z różnych części naszego kraju.

Prenowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do nowicjatu, który rozpocznie się piątego września w Kopcu koło Częstochowy. Ma przygotować młodych ludzi do podjęcia decyzji, czy pragną rozpocząć rok intensywnej formacji, aby w przyszłości podążać drogą wyznaczoną przez św. Jana Bosko.

Nasi bracia prenowicjat odbywają w domu zakonnym – polskim Casa madre w Oświęcimiu. Opiekę nad prenowicjuszami sprawują księża magistrzy: ks. Jerzy Gonta SDB, ks. Tadeusz Mietła SDB oraz asystenci kl. Łukasz Burnicki SDB i kl. Grzegorz Kurpias SDB. Czas naszych braci wypełniony jest modlitwą oraz pracą. Poprzez modlitwę: szczególnie czas poświęcony lekturze Słowa Bożego oraz adoracji Najświętszego Sakramentu wsłuchują się w głos Pana, który wzywa kogo zechce. Czas studium rozwija ich naturalne zdolności oraz sprzyja lepszemu poznaniu ks. Bosko oraz pogłębia wiedzę religijną. Momenty wspólnej rekreacji, spotkań braterskich są czasem wzajemnego poznawania oraz budowania relacji. Jest to przede wszystkim czas ciszy, modlitewnego skupienia, spotkania z Panem przy studni swego serca.

W ciągu minionych trzech tygodni nasi bracia uczestniczyli w półkoloniach zorganizowanych przez miejscowe oratorium. Był to czas spotkania z dziećmi i młodzieżą i doświadczenia duszpasterskiego rysu salezjańskiego powołania. Prenowicjusze również uczestniczyli

w Uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel nie gdzie indziej jak u sióstr karmelitanek, gdzie przygotowali piękną liturgię, której przewodniczył bp Roman Pindel -ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Naszym braciom prenowicjuszom, życzymy owocnego przeżycia danego im czasu prosząc

o modlitwę w ich intencji, by nigdy nie zabrakło apostołów młodzieży na wzór św. Jana Bosko.

kl. Grzegorz Kurpias SDB