Salezjanin w cywilu

  11 miesiące temu     902 Views  

„Salezjanin w cywilu”
Spotkanie formacyjne salezjanów koadiutorów
27-30 czerwca 2017 r.

Doroczne spotkanie formacyjne salezjanów koadiutorów rozpoczęliśmy wieczorem we wtorek 27 czerwca 2017 r. w naszym domu zakonnym w Łodzi przy ulicy Wodnej 36. Na spotkanie przybyło 10. z grona 26. wszystkich koadiutorów z czterech polskich Inspektorii. Po kolacji i Nieszporach obejrzeliśmy film fabularny dotyczący pielgrzymowania do Sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. Przy tej okazji swymi doświadczeniami ze swojego ubiegłorocznego pielgrzymowania do Santiago de Compostela podzielił się pan Grzegorz Nowak – organizator naszego spotkania.

W środę, 28 czerwca rano po Jutrzni, rozmyślaniu i Mszy św. w kaplicy zakonnej i spożyciu śniadania, wysłuchaliśmy z największą przyjemnością konferencji przeplatanej humorem i anegdotami księdza profesora Stanisława Szmidta o misjach salezjańskich. Ksiądz Profesor w swoim przemówieniu w sposób szczególny uwypukleniem sylwetki misjonarzy pochodzących z Polski. Po przerwie, przeznaczonej na braterskie rozmowy i wypicie kawy, ksiądz dr Przemysław Solarski, wikariusza inspektora warszawskiego, przedstawił nam fundamentalne zasady i podstawy moralności chrześcijańskiej. Ponadto Ksiądz Wikariusz ukazał współczesne wyzwania wobec których stajemy na polu moralności. W konkluzji swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność dawania przez nas, zakonników, świadectwa odpowiedzialności za własne wybory i postawy moralne, potrzebę przynoszenia właściwych owoców naszej aktywności, zgodnych z naszym powołaniem; ponadto wskazał na potrzebę przełamywania przez nas pokusy pychy, tendencji do gromadzenia dóbr ziemskich i wygodnictwa.

Po obiedzie zwiedziliśmy kilka cennych obiektów miasta Łodzi. Przemierzyliśmy najsłynniejszą ulicę Piotrowską, zwiedziliśmy zabytkowy system podziemnych kanałów kanalizacji miejskiej tak zwaną „Dętkę” oraz najsłynniejszy pałac secesji łódzkiej – rezydencję Izraela Poznańskiego. Mieliśmy również okazję zobaczyć caly zespół handlowo-rekreacyjny, który powstał na bazie parku i zabudowań fabrycznych przemysłowaca Izraela Poznańskiego. Jest to teren obejmujący około 30. hektarów ziemi. Wieczorem po kolacji, modlitwie Liturgią Godzin – Nieszporami miało miejsce braterskie spotkanie.

W czwartek, 29 czerwca 2017 r. przypadała uroczystość świętych Piotra i Pawła. W czasie uroczystej Mszy św. obchodziliśmy 61-wszą rocznicę świeceń kapłańskich ks. prof. Tadeusza Furdyny oraz imieniny trzech współbraci Piotrów i Pawłów. W podziękowaniu za modlitwę i złożone życzenia Solenizant – ks. dr Piotr Przesmycki po śniadaniu zaoferował nam poranną kawę oraz lody. Następnie ks. prof. Tadeusz Furdyna zaprosił nas do swojej pracowni, zaprezentował wiele swoich prac oraz podzielił się swoimi refleksjami na temat: „Sztuka sakralna nzrzędziem ewangelizacji”. Ksiądz Profesor, który w tym roku obchodzi swojej 88. urodzny, jest twórcą projektów i w znacznej cześci wykonawcą wystroju (witraże, mozaiki, malowidła, drogi krzyżowe, ołtarze i figury) w około 200 kościołach i kaplicach, namalował około 700 obrazów.
Po przerwie kawowej wysłuchaliśmy refleksji ks. dra Zenona Klawikowskiego na temat „Modlitwy nieustannej”, która jest jednym ze sposób realizacji wezwnia Pana Jezusa: „Zawsze należy się modlić i nieustawać” (Łk 18,1). Modlitwa nieustanna, prowadząca do płynnego przenikania się modlitwy i pracy, stanowiła charakterystykę duchowości księdza Bosko.

Po obiedzie odwiedzilismy dom, w którym mieszkała u swojego wuja św. Faustyna Kowalska, przeszliśmy drogę, którą Święta codzinenie pokonowyała idąc do kościoła, zwiedziliśmy katedrę łodzką, Park Wenecki, w którym miała pierwszą wizję Pana Jezusa i usłyszała słowa: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz?” (Dz. 9) oraz w pobliżu świątynię dedykowaną św. Faustynie.

30 czerwca rano po Jutrzni, rozmyślaniu, Mszy św., śniadaniu zwiedziliśmy obiekty salezjańskich szkół przy ul. Wodnej 36 w Łodzi. Następnie ruszylismy w drogę powrotną do naszych wspólnot. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym Przełożonym Inspektorii oraz Dyrektoróm naszych Domów, ks. Zenonowi Klawikowskiemu i panu Grzegorzowi Nowakowi oraz niezwykle gościnnym Gospodarzom Domu salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 36 za możliwość uczestnictwa w tym cennym spotkaniu formacyjnym.

Kazimierz Zdzichowski – uczestnik