Samorządy i projekty

  10 miesiące temu     706 Views  

W sobotę 23 września w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie  miało miejsce spotkanie samorządów szkolnych szkół salezjańskich. Na ul. Tyniecką wraz z opiekunami przyjechało ok. trzydziestu uczniów ze szkół z Oświęcimia, Świętochłowic, Zabrza, Przemyśla oraz Krakowa – Nowej Huty. Spotkanie zorganizował ks. Andrzej Król, inspektorialny delegat do spraw duszpasterstwa młodzieżowego.

Po integracji przy kawie i ciastku młodzi zostali zaproszeni na celebrację Eucharystii, której przewodniczył ks. inspektor Adam Parszywka. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Gołębiowski, który porwał słuchaczy swoim niepowtarzalnym stylem głoszenia Słowa Bożego. Myśl przewodnią zaprezentowaną przez kaznodzieję przy pomocy opowiadania o lwie i myszce – można streścić w stwierdzeniu, że „wszyscy jesteśmy sobie bardzo potrzebni”. Pointa kazania była adekwatnym wstępem do treści przemówienia przełożonego naszej prowincji, który po Mszy św. zarysował ogólne plany działań Inspektorii Krakowskiej w rozpoczętym roku szkolnym.

Ks. Parszywka podkreślał rolę współpracy i zachęcał zgromadzonych do aktywnego włączenia się w planowane działania na poziomie konkretnej szkoły. W tym celu ks. inspektor posłużył się pojęciem synergii uświadamiając obecnym uczniom i wychowawcom, że w zglobalizowanej rzeczywistości więcej można osiągnąć jednocząc wysiłki we współdziałaniu na rzecz jednego wielkiego dzieła – niż działając w osobności na rzecz wielu drobnych projektów. Ks. Marcin Kaznowski, wikariusz ks. inspektora dookreślił pojęcie i znaczenie synergii wskazując na to, że jej efekty znacznie przekraczają oczekiwania, która można mieć względem zwykłej sumy działań podjętych przez osoby zaangażowane w realizację wspólnego celu.

„Bardzo dużo dając, więcej dostajemy”. Takimi słowami ks. inspektor motywował do wspólnego działania w najważniejszych obszarach duszpasterstwa młodzieżowego. Podkreślił, że sztuką jest umiejętność rezygnacji z przedsięwzięć, które nie rozwijają zaangażowanych w nie osób – na rzecz większych wyzwań, które mają szersze i bogatsze perspektywy. Uświadomił  też młodym ludziom, że rolą samorządu nie jest „branie wszystkiego na swoje barki”. Dlatego wyraził nadzieję , że w skład tegorocznych samorządów weszli ludzie, którzy posiadają umiejętność animowania innych do działania. I posumował swoje wystąpienie apelem, by każdy stawiał sobie poprzeczkę wysoko i rozwijał się poprzez działanie na rzecz wspólnego celu.

Następnie spotkanie jako prowadzący kontynuował ks. Andrzej Król, który razem z najbliższymi współpracownikami – ks. Andrzejem Gołębiowskim, ks. Janem Hańderkiem i ks. Krzysztofem Cepilem omówili planowane projekty: Savionalia łączące się ze Światowymi Igrzyskami Młodzieży Salezjańskiej oraz z Rejsem na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Symbol Bożego Miłosierdzia, zanim trafi na pokład żaglowca Dar Młodzieży – dostarczony zostanie przez flisaków, którzy właśnie w czasie Savionaliów rozpoczną spływ z Krakowa do Gdańska. Oprócz tego przedstawiono plany kolędy misyjnej i medialnych rekolekcji wielkopostnych. Wszyscy prelegenci zachęcali do włączenia się w program zaplanowanych wydarzeń. W tym zakresie pomocą mają służyć media społecznościowe, a skutek zależy od koordynacji i zaangażowania poszczególnych osób na konkretnych placówkach.

Po obiedzie swoim świadectwem zaangażowania w pracę misyjną w Peru, Boliwii i Etiopii podzieliły się dziewczyny z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Wolontariuszki ogólnie zachęcały do podejmowania wyzwań, bo to gwarantuje bezcenne przeżycia. Na zakończenie ks. Kaznowski zainicjował panel burzy mózgów, podczas którego przedstawiciele wszystkich szkół szukali pomysłów na włączenie swoich kolegów i koleżanek w planowane projekty. Dyskutowano na ile realne jest wcielenie ich w życie.

Jolanta Okarmus, ks. Krzysztof Cepil SDB

foto: Kamil Oleszkiewicz, Jolanta Okarmus