Stawiane pytania i szukane odpowiedzi

  11 miesiące temu     1065 Views  

„Wizytacja jest czasem stawiania pytań i czasem szukania odpowiedzi”. Takimi słowami ks. Tadeusz Rozmus, radca regionalny regionu Europa Środkowo-Północna, rozpoczął 2 września w Krakowie nadzwyczajną wizytację. Potrwa ona do 4 listopada b.r. i obejmie wszystkie placówki krakowskiej inspektorii salezjanów. W przesłanym na tę okazję liście ks. Angel Fernández Artime, Przełożony Generalny napisał: „Ksiądz Rozmus przybędzie do Was, aby nawiązać kontakt z poszczególnymi osobami, ze wspólnotami oraz różnymi organizmami służącymi posłudze. W tym celu, przez cały okres wizytacji nadzwyczajnej, ma od Przełożonego Generalnego władzę delegowaną do podejmowania decyzji, które uzna za stosowne, mając na uwadze większe dobro wszystkich”.

Na inauguracyjną Eucharystię przyjechali przedstawiciele wszystkich placówek inspektorii, przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej oraz młodzież. Wszystkich powitał ks. Adam Parszywka, inspektor. Wyraził radość z powodu przybycia obecnych i uświadomił wszystkich o rozpoczynającym się trudnym czasie, szczególnie dla Księdza Radcy, który zgodnie z konstytucjami podejmuje wytężoną pracę.

W homilii odnoszącej się do talentów z Ewangelii dnia, przewodniczący liturgii ks. Rozmus pytał: „co zrobiłem z moimi talentami, które otrzymałem? […] Co zrobiłem z talentami otrzymanymi z darem mojej osobowości, z talentami otrzymanymi podczas chrztu? Co zrobiłem z moją wiarą, czyli jakim jestem chrześcijaninem? I wreszcie co zrobiłem z talentami związanymi z naszym charyzmatem, otrzymanymi w rodzinie salezjańskiej”? Następnie analizując wyzwania współczesnego świata zwrócił uwagę, że grozi nam brak stawianych sobie wymagań i uleganie duchowi wygodnictwa.

Dlatego Ksiądz Radca poprosił, aby salezjanie wspólnie przyjrzeli się poszczególnym sektorom swojej działalności. W ramach wizytacji będą one ujęte przy pomocy statystyk, opisów sytuacyjnych, problemów i wyzwań oraz analiz ekonomicznych. „Św. Jan Bosko był człowiekiem bardzo twórczym i wychodzącym poza utarte schematy”, co według ks. Rozmusa winno skłonić nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „czy nasze działania są twórcze, czy odtwórcze”?

Ksiądz Radca przypomniał też, że sercem charyzmatu salezjańskiego jest bycie wśród młodzieży: „św. Jan Bosko jest wielkim darem dla młodzieży, prośmy, aby młodzież widziała św. Jana Bosko w każdym nas”. Jednocześnie zachęcił słuchaczy do podjęcia osobistej refleksji: „na ile jesteśmy obecni wśród młodzieży i co im proponujemy”? Oraz zaprosił do osobistego zweryfikowania naszej jakości posługiwania: „wizytacja nie ma na celu kontrolowania; to my sprawdzamy siebie, na ile realizujemy charyzmat, którego nie otrzymaliśmy dla siebie, ale dla całego Kościoła”. Dlatego Ksiądz Radca stwierdził, że „głównym wizytatorem jest Duch Święty” i wszystkich poprosił o modlitwę.

ks. Andrzej Gołębiowski SDB

foto: kl. Marcin Pikor