By działać razem

  10 miesiące temu     954 Views  

W środę, 4 października do Krakowa przyjechali delegaci duszpasterstwa młodzieży z placówek salezjańskich naszej inspektorii. Celem spotkania było podsumowanie akcji wakacyjnych i wydarzeń, które odbyły się w ostatnim czasie oraz wytyczenie planów działania na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy inspektoratu, a następnie ks. Adam Parszywka, przełożony prowincji, w krótkim przemówieniu podziękował zgromadzonym za przybycie (zwłaszcza księżom pracującym na Ukrainie, którzy mieli najdalej), podkreślił wagę roboczego spotkania i wprowadził wszystkich w jego tematykę.

Samo spotkanie poprowadził ks. Andrzej Król, delegat inspektora do spraw duszpasterstwa młodzieży. Najpierw ks. Marcin Wosiek podsumował wakacyjne Confronto Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego odbywające się w Turynie i Colle Don Bosco, w którym brała udział młodzież z rzeszowskiego oratorium. Następnie odpowiedzialni za sektory: duszpasterstwa młodzieży (ks. Król, ks. Wojciech Strzelecki), powołań (ks. Tadeusz Mietła) i misyjnego (ks. Jan Hańderek) oraz komunikacji społecznej (ks. Adam Świta, ks. Andrzej Gołębiowski, ks. Krzysztof Cepil) zarysowali ogólny plan rocznej działalności Inspektorii Krakowskiej.

Plan uwzględniał projekty medialne, ewangelizację prowadzoną przez młodych czy kluczowe dla salezjańskiego posłannictwa wydarzenia, jak np. Savionalia lub kolęda misyjna. Jednym z większych wyzwań będzie też organizacja XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które na przełomie kwietnia i maja odbędą się w Krakowie. Uroczyste zakończenie tej międzynarodowej imprezy połączone będzie z Savionaliami.

– To co ustalimy i to co robimy, robimy wspólnie – zachęcał ks. inspektor do kooperacji i synergii, która jest bardziej skuteczna, niż działanie w pojedynkę. Profesjonalne i pomysłowe propozycje realizowane z dużym rozmachem zwiększają szanse przyciągnięcia młodych. A przy wykorzystaniu współczesnych platform komunikacyjnych jest możliwe zaangażowanie wszystkich działających lokalnie dla realizacji wspólnych planów i zadań na poziomie inspektorialnym, a nawet krajowym.

Kreatywność i pomysłowość podjętych inicjatyw została poddana dyskusji, w której każdy mógł wyrazić swoje zdanie, podzielić się wątpliwościami czy zadać pytania. Po spotkaniu można życzyć salezjanom krakowskiej prowincji, by realizacja wszystkich poszczególnych zadań i planów podporządkowana była posłannictwu wyznaczonemu przez św. Jana Bosko, czyli prowadzeniu młodych do Chrystusa.

tekst: ks. Andrzej Gołębiowski SDB, ks. Krzysztof Cepil SDB
foto: ks. Andrzej Gołębiowski SDB

Zapisz