Inspektorialna Rada Młodych spotkała się po raz drugi

  7 miesiące temu     524 Views  

W sobotę, 17 lutego, w oratoryjnej kawiarence Saltromu odbyło się drugie spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Obrady rozpoczął ks. insp. Adam Parszywka, a potem „oddał ster” ks. Andrzejowi Królowi, odpowiedzialnemu w naszej prowincji za duszpasterstwo młodzieżowe. Ks. Marcin Wosiek przywiózł z Rzeszowa aż pięć osób, ponadto byli przedstawiciele salezjańskich duszpasterstw młodzieżowych z Przemyśla, Staniątek, Świętochłowic oraz dwie osoby z Krakowa (z Łosiówki i Nowej Huty).

Ks. inspektor wprowadził wszystkich w oczekiwania i plany dotyczące Savionaliów, określił kompetencje IRM oraz zasady jej funkcjonowania. Młodzi chętnie podjęli temat Savionaliów i zaproponowali szereg własnych propozycji dotyczących szczegółów programu, sposobów wspólnego świętowania oraz ulicznej ewangelizacji. Oczywiście propozycje zostały wysunięte w kontekście ewaluacji zeszłorocznego święta młodzieży celem udoskonalenia programu savionaliowego w tym roku. Ustalono też wstępny podział obowiązków podczas Savionaliów.

Rada podsumowała również zaangażowanie młodzieży poszczególnych placówek w projekt kolędy misyjnej, a także w krakowski Orszak Trzech Króli. Ponadto Natalia Kamińska zreferowała temat ankiet odnoszących się do październikowego synodu biskupów dot. młodzieży. W tym kontekście radcy wysunęli też swoje propozycje zaangażowania się młodzieży m.in. w działalność powołaniową,  charytatywną oraz we wsparcie modlitewne biskupów na synodzie.

Ks. Andrzej Król poinformował o planowanych spotkaniach w ramach Forum Animatorów, zrelacjonował spotkanie duszpasterzy młodzieżowych europejskich prowincji, które niedawno odbyło się w Barcelonie, podjął temat uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie i podsumował madrycki Kongres Rodziny Salezjańskiej i Duszpasterstwa Młodzieżowego. Na koniec uczestnicy Oratoryjnych Warsztatów Ewangelizacyjnych podzielili się wrażeniami z Oświęcimia i Czerwińska oraz ustalono wytyczne odnośnie obowiązkowej lektury dla kandydatów na animatorów.

Członkowie Inspektorialnej Rady Młodych otrzymali potężną dawkę informacji i mieli okazję do wpływania na całokształt działalności salezjanów naszej prowincji. W ten sposób młodzi mogą współdecydować nie tylko o swojej przyszłości, ale też o przyszłości Inspektorii Krakowskiej. A teraz czas na zaszczepienie wspólnych idei i animację realizowania podjętych ustaleń wśród rówieśników na placówkach.

ks. Krzysztof Cepil SDB

foto: ks. Marcin Wosiek SDB