Oratoryjne Warsztaty Ewangelizacyjne

  8 miesiące temu     507 Views  

„Napełnij mnie Duchem Świętym” – taka prośba stała się hasłem Oratoryjnych Warsztatów Ewangelizacyjnych, które zostały zorganizowane w dniach 11-16 lutego w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu. Tego typu warsztaty zostały przeprowadzone pierwszy raz. Kto za tym stał? Cała grupa salezjanów: ks. Mateusz Koziołek, ks. Paweł Figura, ks. Andrzej Policht, kl. Paweł Bróż, kl. Kamil Urawski, kl. Łukasz Wójcik i kl. Michał Cebulski. Spotkanie miało na celu przygotować młodzież powyżej 16. roku życiu do ewangelizacji w Krakowie podczas Savionaliów, a także na Ukrainie i Przystanku Jezus. W warsztatach wzięli udział wolontariusze i animatorzy głównie z placówek salezjańskich z Oświęcimia, Rzeszowa, Zabrza i Lublina.

Stałym elementem warsztatów była codziennie wspólna modlitwa: Liturgia Godzin (brewiarz), Eucharystia i wieczorna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszystkie zajęcia miały na celu edukację na temat ewangelizacji. Wiedzę zdobytą w teorii (na wykładach) wykorzystywaliśmy w praktyce (na ćwiczeniach), np. każda z grup miała przygotować jedną z części kerygmatu (esencji ewangelicznego orędzia, którą w swym głoszeniu Dobrej Nowiny podkreślali Apostołowie i ich uczniowie) i krótko ją przedstawić lub zastosować w zwykłej rozmowie.

Od poniedziałku do środy ks. Mateusz i ks. Paweł przekazali nam sporo informacji dotyczących działania Ducha Świętego oraz określili czym jest świadectwo życia z Bogiem i jak należy je głosić. We wtorek w Jawiszowicach wzięliśmy udział we mszy św. o uzdrowienie i uwolnienie oraz w uwielbieniu prowadzonym przez grupę muzyczną Projekt Fausystem. Ponieważ rozpoczął się okres wielkopostnego nawrócenia i pokuty, w Środę Popielcową konferencja poświęcona była  spowiedzi i wiele dowiedzieliśmy się o mocy tego sakramentu i jak należy się do niego przygotować. W czwartek części wykładowe dotyczyły głównie Pisma Świętego (jak go czytać i owocnie karmić się Słowem Bożym) oraz z tym związanej formie modlitwy Lectio Divina (opartej na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych). Piątkowa konferencja dotyczyła modlitwy wstawienniczej: jej form, rodzajów, warunków koniecznych do dostąpienia uzdrowienia i jej efektów. Usłyszeliśmy również świadectwo z Przystanku Jezus, które wspólnie wygłosili kl. Kamil i kl. Paweł. W piątkowe południe uczestniczyliśmy we mszy św., którą gościnnie koncelebrowali: ks. Andrzej Król, duszpasterz młodzieżowy naszej inspektorii i ks. Dariusz Bartocha, dyrektor oświęcimskiego Zakładu.

Natomiast również w piątek, po obiedzie, większość z nas udała się w pięciogodzinną podróż do Czerwińska na Nocne Czuwanie Młodych. Późnym wieczorem dotarliśmy do salezjańskiego klasztoru, gdzie gorąco przywitał nas ks. Jacek Szewczyk. Wzięliśmy udział w Eucharystii, a następnie w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z głoszeniem świadectw (m.in. przez małżeństwo – Gosię i Piotra Mireckich oraz uczestników naszych warsztatów). Po czuwaniu, około drugiej w nocy, wypiliśmy wspólnie herbatę i poszliśmy spać. Rano, po śniadaniu, ks. Jacek oprowadził nas po terenie klasztoru i niestety musieliśmy się pożegnać. Dzięki tym warsztatom nie tylko nauczyliśmy się jak skutecznie ewangelizować, ale również zawiązaliśmy międzyoratoryjną wspólnotę. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję do wspólnego działania na polu ewangelizacji.

Magda Kukla

slajdy z filmu Michała Króla: Oratoryjne Warsztaty Ewangelizacyjne

foto: kl. Łukasz Wójcik SDB, Magda Kukla