Kim będą salezjanie, gdy wyrzekną się młodzieży?

  6 miesiące temu     655 Views  

W Krakowie na Łosiówce rozpoczęło się spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych za placówki Inspektorii Krakowskiej. Po inauguracyjnej modlitwie brewiarzowej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego, ks. insp. Adam Parszywka omówił wiązankę Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime i wyjaśnił co dziś znaczy słuchać i towarzyszyć młodym ludziom. Został też odczytany protokół powizytacyjny Przełożonego Generalnego.

Po przerwie na sympozjum z cyklu „Dialogi o wychowaniu” zaprosił wszystkich zgromadzonych ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski. Tegoroczny Dialog 6 zaplanowany jest na 7 kwietnia i będzie refleksją nad historią, misją i tożsamością dzieła salezjańskiego „na Łosiówce” (obchodzącego jubileusz stulecia istnienia) oraz rozeznaniem współczesnych wyzwań w zakresie wychowania młodzieży na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Następnie głos zabrał ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora, który podjął temat formacji i jej etapów, a ponadto streścił aktualny stan Rodziny Salezjańskiej w naszej inspektorii oraz omówił rekolekcje dla współbraci.

Centralnym punktem programu była Eucharystia koncelebrowana w kaplicy WSDTS. Homilię wygłosił ks. inspektor. Nawiązał do treści Ewangelii dnia i podkreślił znaczenie charyzmatu i tożsamości salezjańskiej oraz autorytetu, który z nich wynika. W podsumowaniu zadał ważne, choć retoryczne, pytanie: kim będą salezjanie, jeśli wyrzekną się pracy z młodzieżą?

Po liturgii przełożony krakowskiej prowincji uroczyście poświęcił nowe pomieszczenia seminaryjnej pralni. Natomiast w programie pierwszego z dwóch dni zjazdu przewidziane zostały też takie punkty jak: czas na modlitwę, czyli koronka do Bożego Miłosierdzia; szkolenia prowadzone przez p. Weronikę Griszel, dyr. wykonawczego Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego dotyczące towarzyszenia i weryfikacji zadań jako elementów profesjonalnego, odpowiedzialnego zarządzania oraz spotkanie z ks. Gabrielem Stawowym, ekonomem inspektorialnym, który skierował do zebranych informacje administracyjne. Wieczorem zaplanowano też spotkanie braterskie, podczas którego uczestnicy zjazdu mogli nieformalnie porozmawiać z członkami zarządu naszej inspektorii.

ks. Krzysztof Cepil SDB