Tajemnice Wielkiego Piątku (2/4)

  6 miesiące temu     391 Views  

Rozpoczęta wczoraj liturgia Świętego #Triduum Paschalnego nie skończyła się. Nie było rozesłania wiernych, więc czeka nas dalszy ciąg… Zresztą łacińskie słowo „triduum” oznacza trzy dni. Tyle trwała Pascha Jezusa i liturgia dokładnie ten czas odzwierciedla. Słowo „Pascha” pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza przejście. Warto się zastanowić, dokąd to przejście prowadzi.

Dziś wspominamy mękę i śmierć na krzyżu Bożego Syna, dlatego w kościołach odprawia się nabożeństwo drogi krzyżowej, a wieczorem jest celebrowana Liturgia Męki Pańskiej. Tutaj kierunek przejścia Jezusa jest oczywisty: z życia do śmierci. Cierpienie i śmierć Jezusa nie były bezsensowne: On złożył dobrowolną Ofiarę za grzechy świata. Za grzechy wszystkich ludzi wszystkich czasów. Również za moje grzechy. W ten sposób zostało dokonane nasze Odkupienie: ceną była Jego Krew.

Jezus przyszedł na świat po to, by „dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28b) – nie dlatego, że był zobowiązany komukolwiek coś zapłacić, lecz dlatego, że Bóg zechciał odzyskać swoją własność. Tym co nas oddziela od Boga – jest nasz grzech. Dlatego mówimy od odkupieniu naszych win. Choć przecież Bóg nie musiał za grzeszników nic płacić Szatanowi, bo nie był mu nic winien. Bo jako stworzenie Boga jesteśmy Jego własnością, nie Szatana. Ale mamy wolną wolę i możemy się od Boga odwrócić, zerwać relację z Nim. Każdy nasz grzech skutkuje nadwerężeniem relacji z Bogiem, a grzech ciężki jest jej zerwaniem. W ten sposób możemy znaleźć się w pułapce zastawionej przez Szatana: grzech pełni rolę więzów, które nie pozwalają nam do Boga wrócić.

Odkupienie wyraża zatem prawdę o wyrwaniu nas z niewoli grzechu i zła, których konsekwencją jest śmierć (zarówno ta fizyczna, jak i duchowa). Paschę Jezusa zapowiadała Pascha Izraela, kiedy to Lud Boży został cudownie wyprowadzony z niewoli egipskiej. Dzięki Odkupieniu Jezusa jesteśmy uwolnieni od grzechu. W praktyce doświadczyliśmy tego podczas przyjęcia sakramentu chrztu i możemy na nowo doświadczać podczas sakramentu pokuty i pojednania.

Adorując dziś Krzyż, bądź Ciało Pana Jezusa złożone w grobie, możemy wyrazić Bogu naszą wdzięczność za dar Odkupienia. Za Jego troskę o to, by żadne z Jego dzieci nie zginęło. Za Jego miłość potężniejszą niż śmierć. Za to, że dzięki Jezusowi zawsze mamy kolejną szansę na powrót do Ojca.

ks. Krzysztof Cepil SDB

zdjęcia ze strony parafii św. Krzyża w Kielcach (2012 r.)