Tajemnice Wielkiej Soboty (3/4)

  6 miesiące temu     345 Views  

Dziś Kościół trwa przy Grobie Pańskim nadal rozważając tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. Wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament okryty jest welonem, co nawiązuje do całunu okrywającego Ciało złożonego w grobie Jezusa. Do wieczora Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej, stąd główny ołtarz pozostaje obnażony.

Jest to dzień ciszy, modlitewnej zadumy, czas oczekiwania. Dlatego przed poświęceniem pokarmów wielkanocnych warto pomodlić się przy Grobie Pańskim i adorować Ciało Chrystusa, który zginął ukrzyżowany za nasze winy. Adoracja to wyraz naszej miłości do Odkupiciela i wdzięczności za wyzwolenie z niewoli grzechu. Ponieważ liturgia  #Triduum Paschalnego rozpoczęta podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek trwa nadal (nie było rozesłania ani wczoraj, ani przedwczoraj) – w dalszym ciągu przeżywamy Paschę Jezusa. Bo śmierć Go nie powstrzymała w realizacji zbawczej misji powierzonej przez Ojca.

Przejście (hebr. Pascha) Jezusa z życia do śmierci dziś jest kontynuowane jako Jego zstąpienie „do piekieł”, gdzie znaleźli się wszyscy, którzy umarli przed Chrystusem i czekali na zbawienie. Tam w stanie oddzielenia od Boga czekali na powrót do Niego Adam i Ewa. Tam czekał też król Dawid, czekali prorocy i inne postaci Starego Testamentu. Nie należy mylić tych „piekieł” z piekłem oznaczającym stan definitywnego i nieodwracalnego potępienia, stan oddzielenia od Boga „na zawsze”. Kto zatem został przez Chrystusa wyzwolony?

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas w numerze 633., że „Jezus nie zstąpił do piekieł, aby wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych”. Piekło więc istnieje nadal i znajdują się w nim wszyscy, którzy odrzucili Boga. Chrystus przyszedł, aby wyzwolić z otchłani śmierci tych, którzy będąc sprawiedliwymi, poprzedzili Go w śmierci.

Tajemnica zstąpienia Jezusa „do piekieł” wyraża Jego absolutną władzę, bo pokazuje, że Jego panowanie nie jest ograniczone przez śmierć, nie dotyczy tylko doczesności i materii. Pokazuje, że Jego panowanie dotyczy też świata zmarłych, świata ponadczasowego. Chrystus umarł i „zstąpił do piekieł” po swoją własność (wszak razem z Ojcem brał udział w dziele stworzenia człowieka) – by wyzwolić ze staniu oddzielenia od Boga ludzi, którzy przed nim żyli i umarli. Jezus poprzez swoja śmierć krzyżową i zmartwychwstanie otworzył dla nich bramy nieba.

Dla nas, żyjących tu i teraz – najważniejszy etap Paschy Pana wciąż przed nami. Przeżywać go będziemy w czasie Wigilii Paschalnej. Już dziś wieczorem.

ks. Krzysztof Cepil SDB

zdjęcia ze strony parafii św. Krzyża w Kielcach (2012 r.)