Triduum Paschalne bez tajemnic

  7 miesiące temu     505 Views  

Od piątku do niedzieli w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie odbyło się szkolenie Służby Liturgicznej przed Triduum Paschalnym. W kursie zorganizowanym przez ks. Wojciecha Strzeleckiego, inspektorialnego duszpasterza Liturgicznej Służby wzięło udział dziewiętnastu ministrantów i lektorów z Kielc, Rzeszowa, Skawy, Oświęcimia, Krakowa – Dębnik i Lublina.

Zaraz po przyjeździe chłopcy zjedli kolację. Później uczestniczyli w seminaryjnej drodze krzyżowej oraz nawiedzili kościół oo. franciszkanów, w którym w ramach nabożeństwa „24 godziny dla Pana” mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. W sobotę rano uczestniczyli w Eucharystii. Po śniadaniu rozpoczęły się zajęcia teoretyczne. Wykłady dotyczące znaczenia, symboliki i przebiegu akcji liturgicznej podczas kolejnych dni Triduum Sacrum przeprowadzili klerycy: Krzysztof Papierz (wielkoczwartkowa Msza św. Wieczerzy Pańskiej), Patryk Bombiak (Liturgia Męki Pańskiej) i Łukasz Burnicki (Msza św. Wigilii Paschalnej).

Poza analizą teologiczną i praktyczną celebracji Triduum  Paschalnego zwrócono szczególną uwagę na kilka praktycznych wskazań dotyczących odpowiedniego stroju (zwłaszcza obuwia) lektora czy kantora, poprawnego nazewnictwa (np. kaplica przechowania, a nie ciemnica), właściwych postaw (złożenie rąk, postawa siedząca), mowy ciała, delikatnego używania dzwonków i kołatek. Omówiono też zasadę nie nakładania się czynności w liturgii i momenty milczenia.

Po obiedzie był czas na rekreację na siłowni, grę w ping-ponga czy w bilard. Kolejne dwa wykłady dotyczyły źródeł biblijnych Triduum Sacrum, a wygłosił je ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski (najpierw omówił Stary Testament, a później Nowy). Członkowie Liturgicznej Służby obejrzeli też Misterium Męki Pańskiej na Scenie Salezjańskiej oraz zagrali wieczorny mecz piłki nożnej z klerykami. Salezjanie nie dali żadnych szans młodzieży i wygrali 12:2.

W niedzielę chłopcy rozpoczęli dzień poprzez uczestnictwo w uroczystej jutrzni we wspólnocie seminaryjnej. A po śniadaniu zostali poddani testowi przypominającemu zasady obowiązujące w liturgii. W kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wzięli udział w Eucharystii, po czym nadszedł czas podsumowania. Po obiedzie ministranci i lektorzy rozjechali się do swoich placówek.

ks. Krzysztof Cepil SDB