Savionalia: „Duchowa Rewolucja” rozpoczęta!

  5 miesiące temu     1111 Views  

Jak co roku – przyszedł czas na Savionalia! W święcie młodzieży Inspektorii Krakowskiej, któremu patronuje św. Dominik Savio w dniach 1-3 maja uczestniczy ok. pół tysiąca młodzieży z południowo-wschodniej Polski i Ukrainy, czyli z salezjańskich placówek naszej prowincji. Dla nich impreza rozpoczęła się we wtorek od prezentacji poszczególnych grup (pokazu talentów aktorskich, wokalnych, tanecznych i choreograficznych) na specjalnie przygotowanej scenie.

Niemniej dla tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie Savionaliów, czyli dla ekipy z Saltromu z salezjanami na czele – zwłaszcza ks. Andrzejem Królem, głównym organizatorem – planowanie i obsługa imprezy już trwa od kilku dni (wolontariusze z Saltromu), tygodni (klerycy) czy miesięcy (ks. Król). Savionalia 2018 są wyjątkowe, bo łączą się z XXIX Światowymi Igrzyskami Młodzieży Salezjańskiej. Uczestnicy obu imprez (razem ponad 2200 osób!) 1 maja spotkali się wspólnie podczas wieczoru modlitewnego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie uwielbili Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Oprawę muzyczną nabożeństwa w Łagiewnikach zapewnił zespół Fausystem z Oświęcimia. Dwóch młodzieńców z Polski i Syrii podzieliło się świadectwami życia. Jedna z miejscowych sióstr przybliżyła też tajemnicę Bożego Miłosierdzia, która jest źródłem naszej nadziei na życie wieczne. Tu warto podkreślić, że zbawienie jako cel ostateczny życia człowieka przyświecał św. Janowi Bosko, kiedy tworzył podwaliny systemu wychowawczego, który do dziś salezjanie starają się stosować w pracy z młodzieżą. Dlatego można powiedzieć, że orędzie przekazane św. Faustynie Kowalskiej koresponduje z tym, czego nauczał Ksiądz Bosko. Jednak nie można się temu dziwić, skoro dokonania obojga świętych były skutkiem ich otwarcia na natchnienie Ducha Świętego.

Dlatego też tegorocznym Savionaliom przyświeca hasło: „Duchowa rewolucja” akcentujące radykalną przemianę życia, która jest możliwa wyłącznie dzięki działaniu i łasce Ducha Świętego. Wpatrzeni w przykłady św. Dominika Savio, jego wychowawcy, czyli św. Jana Bosko oraz św. Faustyny, chcemy odkrywać rolę Ducha Świętego w życiu każdego z nas, a także odkrywać w naszych sercach Jego dary i charyzmaty.

„Duchowa rewolucja” przeżywana przez salezjańską młodzież będzie więc polegała na otwarciu serca na działanie Ducha Świętego wylewającego na nas Bożą miłość i w ten sposób umacniającego naszą miłość. Doświadczenie miłującej obecności Boga, napełnienie Duchem Świętym może stać się fundamentem przemiany życia. Może też stanowić zachętę do wyjścia z Dobrą Nowiną i głoszenia jej innym. Organizatorzy Savionaliów są o tym przekonani i zapowiadają wielką ewangelizację Krakowa w wykonaniu młodzieży (w środę, 2 maja, w południe na Rynku Głównym). W tym ewangelizacyjnym spotkaniu uczestniczyć też będą sportowcy z Igrzysk, którzy się nie zakwalifikowali do dalszej fazy rozgrywek. Po południu i wieczorem 2 maja wszyscy zbiorą się na międzynarodowym pikniku organizowanym na obiektach salezjańskich przy ul. Tynieckiej (początek o godz. 17.00). Wtedy też odbędzie się koncert zespołu Muode Koty, odbędzie się dekoracja medalistów Igrzysk i uroczyste ich zamknięcie.

ks. Krzysztof Cepil SDB

Oficjalna strona Savionaliów

Oficjalny Facebook Savionaliów

Savionalia + Igrzyska