Warsztaty ewangelizacyjno-charyzmatyczne

  3 miesiące temu     466 Views  

Wczoraj i dzisiaj w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie odbywały się warsztaty ewangelizacyjno-charyzmatyczne dla wspólnoty seminaryjnej. Prowadzącym zajęcia był ks. Artur Godnarski, znany jako koordynator ekipy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek Jezus (w latach 1999-2013), a także założyciel i przewodniczący Wspólnoty św. Tymoteusza (Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji) oraz Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Wraz z ks. Arturem na Łosiówce gościli również dwaj członkowie Wspólnoty św. Tymoteusza: br. Mateusz Warda i br. John Paul z Malezji.

W piątek klerycy mogli się dowiedzieć, że ewangelizacja jest podstawowym zadaniem Kościoła, a Nowa Ewangelizacja stanowi obecnie główny nurt działalności Kościoła. Streszczając główne myśli prelegenta, można napisać, że głoszenie Dobrej  Nowiny o Chrystusie jest wynikiem natchnienia przez Ducha Świętego (posyłającego świadków na krańce świata), a nie kwestią doboru konkretnych metod czy środków ewangelizacji. A sama ewangelizacja jest niemożliwa bez doświadczenia spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Bo ewangelizator musi mieć osobiste doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, żeby dzielić się nim z innymi. Warunkiem skutecznej ewangelizacji jest również osobiste przeżycie chrztu w Duchu Świętym, czyli narodzenie się na nowo (w porządku łaski). Stąd wypływał też wątek charyzmatyczny, bo chrzest w Duchu Świętym jest możliwy we wspólnotach charyzmatycznej odnowy. Przy okazji odpowiedzi na wszelkie pytania związane z tym tematem ks. Artur wyjaśnił relację zachodzącą między charyzmatem i urzędem w Kościele.

Na dzisiejszych warsztatach ks. Artur Godnarski doprecyzował temat służby w Kościele, która niezależnie od okoliczności i formy zawsze winna prowadzić do spotkania człowieka z Jezusem. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy spalamy się w posłudze powodowanej miłością do drugiego człowieka. W tym kontekście omówiona została również ikona Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, czyli Maryi prostej i ubogiej, która idzie zanieść światu Jezusa: jedyny Skarb, który posiada i którym chce się dzielić z innymi. Poruszony został też wątek konieczności towarzyszenia młodzieży, która od duszpasterza oczekuje dyspozycyjności, czasu, prostoty i klarownego świadectwa życia. W części „charyzmatycznej” warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, że charyzmaty pozostają w służbie ewangelizacji, a wszędzie gdzie głoszone jest orędzie o zbawiającym Chrystusie – tam również i dziś można doświadczyć Jego uzdrawiającej łaski (nawet w postaci cudów).

Wykłady ks. Artura uzupełnione były świadectwem życia br. Johna Paula, którego wypowiedzi z angielskiego tłumaczył br. Mateusz Warda. Oczywiście w programie warsztatów głównym punktem była Eucharystia (ks. Artur zarówno w piątek, jak i w sobotę wygłosił homilię podkreślając ważność aktywnego słuchania Słowa Bożego), nie mogło też braknąć modlitwy (brewiarzowej, różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego) oraz praktyki posługi modlitwy wstawienniczej (na zakończenie spotkania – podczas nabożeństwa dla młodzieży przeżywającej Kurs Alpha z nowohuckiego Zespołu Szkół Salezjańskich).

ks. Krzysztof Cepil SDB
fot.: kl. Adrian Sroka SDB