Savio House made in Poland

Najnowszą inicjatywą podjętą przez salezjanów Inspektorii Krakowskiej jest otwarcie wspólnoty Savio House Poland, która ma stanowić ważne ogniwo w strukturach duszpasterstwa młodzieżowego. Idea domu salezjańskiego, w którym młodzież mieszka, modli się i pracuje „ramię w ramię” z salezjanami – została zaczerpnięta z Bollington w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się „macierzysty” Savio House.

We wtorek, 7 sierpnia, została odprawiona okolicznościowa msza św. inaugurująca nowe dzieło, której przewodniczył ks. insp. Adam Parszywka. Młodzieżowej wspólnocie funkcjonującej na zasadzie wolontariatu przyświeca hasło: „poświęcić rok dla Jezusa w dziele ewangelizacji”. Na razie zgłosili się: Natalia, Kuba, Patryk, Rafał i Dawid. Są w wieku od 18 do 27 lat i pochodzą z Katowic, Rzeszowa i Świnoujścia. Opiekę duszpasterską nad nimi zapewnia ks. Marcin Wosiek należący do Wspólnoty Duszpasterstwa Młodzieżowego.

Ks. Marcin jako pomysłodawca nowej wspólnoty twierdzi, że w swych założeniach grupa ma prowadzić działalność rekolekcyjno-ewangelizacyjną: młodzi żyjąc, pracując, modląc się i ewangelizując razem z salezjanami, mają realizować to, co zauważył i wykorzystywał w swojej pracy wychowawczej św. Jan Bosko: najbardziej wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa dla ludzi młodych są ich rówieśnicy. A Savio House Poland ma tak jak brytyjski pierwowzór być ośrodkiem rekolekcyjnym.

Dlatego też nadrzędnymi celami młodzieżowej wspólnoty są: ewangelizacja, praca, towarzyszenie i wychowanie. W praktycznym wymiarze członkowie Savio House planują organizować dni skupienia oraz głosić rekolekcje dla szkół i różnych grup formacyjnych, inicjować wydarzenia kulturalne dla młodzieży, prowadzić warsztaty i kursy animatora salezjańskiego. Ich działalność ma im zapewnić utrzymanie.

Siedzibą Savio House Poland jest Kraków, a konkretnie Łosiówka. Obecnie młodzi mężczyźni remontują pomieszczenia po starej pralni w budynku WDM, gdzie mają zamieszkać. Natalia zaś dba o to, by nie brakło im posiłków, a także redaguje oficjalną stronę wspólnoty w sieci. Dzięki temu w internecie są aktualne zdjęcia z remontu. Wspomniane fotki, a także wszelkie szczegółowe informacje na temat nowej grupy i możliwości dołączenia do niej znajdują się pod adresem: www.saviohouse.com

ks. Krzysztof Cepil SDB

Więcej w tej kategorii: