159 lat Zgromadzenia Salezjańskiego

W 1854 roku, myśląc o grupie młodzieńców, którzy mieli utworzyć zgromadzenie zakonne, Ksiądz Bosko powiedział: “Madonna chce, abyśmy założyli Towarzystwo. Zdecydowałem, że będziemy się nazywać Salezjanami. Powierzmy się opiece św. Franciszka Salezego”. Kilka lat później, w 1859 roku, Ksiądz Bosko założył Zgromadzenie Salezjańskie, które dzisiaj liczy 159 lat.

Zgromadzenie Salezjańskie zrodziło się w Turynie 18 grudnia 1859, licząc 17 członków – oprócz jego założyciela ks. Jana Bosko – i przyjmując nazwę “Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego”.

Od tego odległego 1859 roku Zgromadzenie Salezjańskie nie przestało się rozwijać i szerzyć na pięciu kontynentach, kierując się wyraźnym charyzmatem wychowawczym w odniesieniu do najbardziej potrzebujących ludzi młodych i czyniąc to w ewangelicznym duchu misyjnym, nie znającym granic geograficznych.

Ksiądz Bosko podejmował liczne wysiłki w celu utworzenia towarzystwa, które zapewniłoby kontynuację jego oratoryjnego dzieła, które coraz bardziej się rozwijało. I chociaż żadnego z tych starań nie udało mu się wcześniej skonkretyzować, nigdy nie odżegnał się od swojej idei. Dzięki temu owego pamiętnego dnia, 18 grudnia 1859 roku, w niedzielę około godz. 9 w końcu udało mu się założyć towarzystwo, które miało się stać Zgromadzeniem Salezjańskim.

Sen z dziewiątego roku życia wycisnął na życiu małego Janka Bosko niezatarty ślad. W seminarium w Turynie Ksiądz Bosko zaczął gromadzić opuszczonych chłopców z miasta w ramach tego, co on określił oratorium świątecznym. Pierwszy chłopiec nazywał się Bartłomiej Garelli.

Ksiądz Bosko, który wiele pracował i pisał, śpiąc mało, uczył także młodych pracowników w szkole wieczorowej. Jako że oratorium było zawsze przepełnione, otworzył kolejne dwa ośrodki w tyluż dzielnicach Turynu. Potem starał się zapewnić nieletnim opuszczonym schronienie i w ciągu krótkiego czasu zdołał zgromadzić 40 chłopców, w większości praktykantów, którzy mieszkali z Księdzem Bosko i jego mamą Małgorzatą na Valdocco.

Założyciel salezjanów szybko zdał sobie sprawę, że to całe dobro, jakie czynił na rzecz swoich chłopców, mogło przepaść z powodu złych wpływów świata zewnętrznego. Zadecydował więc o budowie własnych warsztatów dla praktykantów.

Z czasem jego dzieło – Zgromadzenie Salezjańskie – rozwinęło się i rozpowszechniło z wielkim impetem. W 1863 roku salezjanów było 39, a w roku śmierci Księdza Bosko (1888) – już 768.

Obecnie Zgromadzenie Salezjańskie jest obecne w 136 krajach na wszystkich kontynentach, będąc drugim męskim zgromadzeniem zakonnym pod względem liczby członków (najwięcej ich było w 1967 roku, kiedy to zgromadzenie liczyło 22 810 członków). Salezjanów, kapłanów i koadiutorów, jest 14 659. Pracują oni w 1873 placówkach. Poza tym w zgromadzeniu jest 424 nowicjuszy i 134 salezjańskich biskupów.

159 lat od swojego założenia salezjanie są tak samo aktualni jak dwa wieki temu, i mają ten sam cel: zbawiać młodych najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Żródło: ANS

Więcej w tej kategorii: