Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16, 20). Jest to szczególny czas, gdy wyznawcy Jezusa Chrystusa spotykają się na konferencjach, koncertach i nabożeństwach ekumenicznych.

W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w niedzielę 20 stycznia o godz. 15 w sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Wzięli w nim udział kard. Stanisław Dziwisz oraz liderzy Kościołów i wspólnot zrzeszonych w krakowskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na tak ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć naszego Salezjańskiego Seminarium. Mieliśmy zaszczyt, jak co roku, razem ze wszystkimi modlić się o jedność i pokój dla chrześcijan na całym świecie.

Na nabożeństwie ekumenicznym, oprócz kard. Stanisława Dziwisza, przemówiła dr Iwona Zamkowska z Głosu Prześladowanych Chrześcijan. Usłyszeliśmy poruszające słowa o tym, jak bracia i siostry w Chrystusie mężnie przeżywają trudy wiary. Dr Zamkowska opowiadała m.in., jak podczas jednej z wizyt, gdy zostali zapytani, o co mamy się dla nich modlić, jak im pomóc, stwierdzili zdziwieni, że to raczej my potrzebujemy ich modlitwy, a nie na odwrót. Dla nich bycie chrześcijanami jest równoznaczne z byciem gotowymi na prześladowanie, a nawet na śmierć… Ich znoszenie cierpienia i świadectwo jest modlitwą za nas! Niech nasz dobrobyt nie zabierze nam prawdziwej tożsamości bycia chrześcijaninem!

Tekst: Dawid Wilkos SDB
Zdjęcia: Adrian Sroka SDB

Więcej w tej kategorii: