Kapituła Inspektorialna 2019 (inauguracja)

W dniu dzisiejszym, 23 kwietnia 2019, salezjanie z Inspektorii Krakowskiej w Krakowie na Łosiówce rozpoczęli swoją Kapitułę Inspektorialną. Przedstawiciele wszystkich placówek z prowincji oraz wybrani delegaci będą do soboty zastanawiać się nad swoim posługiwaniem wśród młodzieży. Obrady odbywać się będą pod hasłem „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”. Zaplanowane panele i dyskusje, również z udziałem młodzieży, pomogą w lepszym nakreśleniu działań wychowawczo-duszpasterskich, „których podejmujemy się, aby z odwagą kroczyć za tymi, których nam Pan powierzył” – powiedział na rozpoczęcie Kapituły ks. Adam Parszywka, inspektor.

Krakowskie obrady rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus, radca regionu Europa Środkowa i Północna. W homilii podkreślił, że nasze spotkanie jest „zachętą do aktywnej analizy sytuacji, a przede wszystkim wyznaczenia bardzo konkretnych kroków w realizacji Chrystusowej strategii zbawienia”. Do uczestników Kapituły słowa pozdrowień przesłali biskupi, w diecezjach których posługują salezjanie z Inspektorii Krakowskiej. „Pragnę udzielić pasterskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom Kapituły, życząc otwartości serca, gotowości do wychodzenia naprzeciw Bożym natchnieniom oraz pogłębionej refleksji biblijnymi fundamentami i odczytywaniem charyzmatu założyciela” – napisał arcybiskup Marek Jędraszewski.

W inauguracji Kapituły wzięli udział zaproszeni goście, a uświetnił ją zespół „Fausystem” z Oświęcimia i orkiestra „Augustino” z Przemyśla.

Andrzej Gołębiowski sdb

Więcej w tej kategorii: