Kapituła, która słucha

„Chcemy wsłuchać się w głos młodych. Chcemy was prosić, abyście pomogli nam rozpoznać, jacy mamy być dla was młodych”. Takimi słowami ks. Andrzej Król wprowadził w zasadniczą część obrad kapitulnych, w której oprócz delegatów wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich Janina Błażej, Joanna Urbańczyk, Natalia Kamińska, Jan Lelito, Piotr Mirecki, Seweryn Dzierżak, Marcin Vogel i ks. Mateusz Koziołek. W panelu wybrzmiało przesłanie, aby salezjanie odzyskali „bliskość ze światem młodzieży”. Ktoś inny dodał: „Nawzajem mamy sobie wiele do powiedzenia”. Bardzo często padały słowa o dawanym świadectwie i potrzebie, w której młodzi chcą się do nas zwrócić. Zapytano również gości o profil salezjanów, który jest w sferze marzeń odbiorców naszego posłannictwa. „Więcej cierpliwości i łagodności, motywujcie nas do działania, nie bądźcie menagerami zarządzającymi z ambony, szukamy u was autorytetów” – powiedzieli uczestnicy panelu. Uczestnikom Kapituły zaproszeni goście nie szczędzili również słów krytyki. Zauważyli u nas brak panowania nad słowem, prosili o „więcej cierpliwości i łagodności”. Ktoś zauważył: „Widzimy, że księża się kłócą, że się nie lubią. To, co robicie, jest ważniejsze od tego, co mówicie”.

Wskazania na naszą przyszłość nie tylko nakreślili nasi goście, ale również ks. Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocławia, który przewodniczył Eucharystii. Odniósł się do apostołów będących w drodze. „Jesteśmy w drodze do nieba. Jesteśmy w drodze do młodzieży. Jesteśmy w drodze do samych siebie”. Szukając odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie Kapituły, powiedział: „Salezjanie mądrzy mądrością i obecnością samego Boga. Salezjanie na wzór apostołów są gościnni wobec młodzieży, współbraci i Rodziny Salezjańskiej. Salezjanie dzielący się miłością”.

Popołudniowy czas kapitulny upłynął na prezentacji poszczególnych placówek znajdujących się na terenie całej Inspektorii.

Andrzej Gołębiowski sdb

fot.: ks. Robert Bieleń sdb

Więcej w tej kategorii: