ks. Stanisław Urbańczyk

ks_Stanislaw_Urbanczyk_m

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 16 czerwca 2016 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora i na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Inspektorii Krakowskiej, podjęła decyzję o uhonorowaniu,

za szczególne zasługi na rzecz przetrwania i rozwoju Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2015 Księdza Stanisława URBAŃCZYKA

W imieniu całej Inspektorii wyrażam szczególne uznanie, wdzięczność i modlę się o Boże błogosławieństwo.
(więcej…)

państwo Anna i Zdzisław Bikowie

Panstwo BIK

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 17
grudnia 2014 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora i na jego wniosek, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu,

za szczególne zasługi we wspieraniu
działalności i rozbudowy materialnej dzieł Inspektorii Krakowskiej,
przykład dobrych relacji wychowawczych w rodzinie
oraz postawę patriotyzmu i filantropii,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2014 Państwa Annę i Zdzisława Bików

W imieniu salezjanów Inspektorii Krakowskiej wyrażam szczególne uznanie, wdzięczność i modlę się o Boże błogosławieństwo.

(więcej…)

ks. Augustyn Dziędziel

ks_augustyn_dziedziel_3

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 17
grudnia 2013 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora i na jego wniosek, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, Mirem Inspektorii Krakowskiej 2013 Księdza Augustyna Dziędziela

za szczególne zasługi dla działalności na rzecz reorganizacji i animacji inspektorii polskich oraz organizacji dzieł wychowawczo-duszpasterskich na terenach byłego Związku Radzieckiego, których cześć wchodzi obecnie w skład Inspektorii Krakowskiej.

(więcej…)

p. Alicja Jackowska

Alicja Jackowska

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu w dniu 28
stycznia 2013 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Wspólnoty pw. Świętego Krzyża w Kielcach, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, Mirem Inspektorii Krakowskiej 2012 Pani Alicji Jackowskej

za wieloletnią, rzetelną, sumienną i pełną oddania pracę kancelaryjną, służbę na rzecz innych parafii na terenie naszej inspektorii oraz fachowe doradztwo prawno – kancelaryjne wielu współbraciom.

(więcej…)

o. prof. Tadeusz Dionizy Łukaszuk

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2011 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Wspólnoty p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególne zasługi na polu wieloletniej działalności naukowej, dydaktycznej i ewangelizacyjnej w WSDTS w Krakowie, co bezpośrednio przyczyniło się do wykształcenia teologicznego wielu pokoleń salezjanów,
Mirem Inspektorii Krakowskiej 2011 Ojca Profesora Tadeusza Dionizego ŁUKASZUKA

(więcej…)

ks. Henryk Badura sdb

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2011 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Wspólnoty p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególną troskę o życie duchowe, wieloletnią posługę spowiednika, kierownika duchowego pokoleń salezjanów i młodzieży oraz za trwającą wciąż aktywność apostolską i świadectwo życia,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2011 Księdza Henryka BADURE

(więcej…)

p. Jan Krzeszowiak

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 6 grudnia 2010 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególne zasługi dla wieloletniej działalności w Stowarzyszeniu Byłych Wychowanków Salezjańskich oraz ofiarne i twórcze prowadzenie chóru „Auxilium”,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2010 Pana Jana KRZESZOWIAKA

(więcej…)

ko. Bogdan Majszak sdb

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 6 grudnia 2010 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy i na wniosek Wspólnoty p.w. św. Jacka – Zakład Salezjański im Ks. Bosko w Oświęcimiu, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególne zasługi dla wieloletniej działalności wychowawczej, edukacyjnej i ewangelizacyjnej,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2010 Koadiutora Bogdana MAJSZAKA

(więcej…)

ks. Józef Hołyński sdb

Kapituła nagrody „Mir Inspektorii Krakowskiej”, na posiedzeniu dnia 1 grudnia 2009 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora Marka Chrzana i na Jego wniosek, podjęła jednogłośnie decyzję o uhonorowaniu, za szczególne zasługi dla działalności wychowawczej, edukacyjnej, a zwłaszcza katechetycznej i ewangelizacyjnej,

Mirem Inspektorii Krakowskiej 2009 Księdza Józefa HOŁYŃSKIEGO

(więcej…)

ks. Mieczysław Kaczmarzyk sdb

Z okazji 75 lecia powołania Inspektorii p. w. Świętego Jacka
honoruję Mirem Inspektorii Krakowskiej 2008

Księdza Mieczysława KACZMARZYKA

ostatniego przełożonego Inspektorii w granicach z czasu jej powstania w 1933 r.