Prezentacja statuetki

Mir – prestiżowa statuetka Salezjanów Inspektorii Krakowskiej, jest wykonana z brązu patynowanego, oraz z marmuru Breccia sarda. Ukazuje popiersie Księdza Bosko w płaszczu udrapowanym w taki sposób, by jego część spływała z przedniej strony postumentu. W ten sposób została uzyskana płaszczyzna dla ukazania herbu Inspektorii Krakowskiej, oraz miejsce na relikwię – wycinek sutanny Księdza Bosko. Patrząc en face na statuetkę, w dolnej części postumentu widzimy napis „Salezjanie”, z kolei z lewej strony napis „Inspektoria Krakowska”. Z prawej strony widać zarys Krakowa jako miejsce siedziby Inspektorii.

Sam Ksiądz Bosko ukazany jest w birecie z dłońmi założonymi na piersi według zdjęcia z 1876 roku.
Autorem statuetki jest ks. Robert Kruczek.