Oświadczenia


Oświadczenie w sprawie wyroku dla ks. Mieczysława W.

L.dz. 14/KO/2016
Kraków, 27 stycznia 2016 roku

Oświadczenie Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej

w sprawie ks. Mieczysława W.

Sąd Rejonowy w Zakopanem w czasie rozprawy dnia 27 stycznia 2016 roku wydał wyrok w sprawie księdza Mieczysława W., skazując go na 3 lata pozbawienia wolności.

Bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku odpowiednie dokumenty zostaną przesłane do Stolicy Apostolskiej.

Jednocześnie informuję, że nadal pozostaje w mocy zawieszenie ks. Mieczysława w czynnościach duszpasterskich, niezależnie od miejsca jego pobytu, co oznacza zakaz sprawowania sakramentu pokuty, przepowiadania słowa Bożego, katechizacji i publicznego przewodniczenia liturgii eucharystycznej, udzielone 17 czerwca 2014 roku.

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska jak i sam ks. Mieczysław W. w czasie całego procesu podejmowali daleko idącą współpracę z organami ścigania w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy i uszanowania dobra wszystkich stron.

Kolejny raz wyrażam głęboki smutek z powodu zaistniałych bolesnych wydarzeń i kieruję słowa przeprosin do pokrzywdzonych i ich rodzin, do mieszkańców Skawy, wspólnoty parafialnej i szkolnej oraz wszystkich, których te wydarzenia bardzo głęboko zraniły.

ks Dariusz Bartocha sdb
prowincjał


Słowo Prowincjała do członków wspólnoty parafialnej ze Skawy

L.dz. 148/KO/2014
Kraków, 18 czerwca 2014 roku

Drodzy członkowie wspólnoty parafialnej ze Skawy!

Wielu z Was zapewne już wie, że Ksiądz Mieczysław został tymczasowo zatrzymany celem wyjaśnienia stawianych mu zarzutów molestowania dziewczynki z Waszej parafii. Sytuacja ta, bez względu na potwierdzenie czy zanegowanie zarzutów, wyrządziła krzywdę i naraziła dobre imię rodziny, mieszkańców Skawy, społeczności szkolnej i nas Salezjanów.

Przepraszamy i wyrażamy głęboki smutek z powodu zaistniałych wydarzeń i prosimy o żarliwą modlitwę w intencji osób bezpośrednio dotkniętych wydarzeniami.

Ze względu na dobro dziecka i rodziny prosimy o bardzo roztropne i pełne wyczucia podejmowanie tego tematu w gronie rodziny czy społeczności lokalnej.

Ze strony Zgromadzenia Salezjańskiego zostały podjęte działania zmierzające do ochrony i pomocy poszkodowanych oraz do jak najrzetelniejszego wyjaśnienia całej sprawy. Współpracujemy z organami ścigania i każdym, kto pomoże nam odbudować nadszarpnięte dobro.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, zawiesiłem ks. Mieczysława w czynnościach duszpasterskich, niezależnie od miejsca jego pobytu, co oznacza zakaz sprawowania sakramentu pokuty (słuchania spowiedzi), przepowiadania słowa Bożego, katechizacji i publicznego przewodniczenia liturgii eucharystycznej, oraz wydałem mu zakaz kontaktu z nieletnimi do czasu wyjaśnienia całej sytuacji.

Właściwą dla chrześcijan jest postawa reagowania na zło, stąd serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy to czynią stając po stronie dobra i prawdy.

Ofiarujmy udział w tegorocznej procesji Bożego Ciała w intencji zadośćuczynienia za zło, które stało się udziałem naszej wspólnoty wiary, w intencji skutecznej pomocy pokrzywdzonym oraz w intencji Księdza Mieczysława o pokorne stanięcie w prawdzie przed Bogiem i ludźmi.

ks Dariusz Bartocha sdb
prowincjał


Oświadczenie w sprawie zatrzymania ks. Mieczysława W.

L.dz. 146/KO/2014
Kraków, 18 czerwca 2014 roku

Oświadczenie Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej
w sprawie zatrzymania ks. Mieczysława W.

17 czerwca 2014 roku w godzinach wieczornych został zatrzymamy do wyjaśnienia ksiądz Mieczysław W. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska współpracuje z organami ścigania w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy.

Kontaktowaliśmy się z rodziną pokrzywdzonej, oferując konieczną pomoc, zwłaszcza duszpasterską i psychologiczną. Fakty, o które podejrzany jest ks. Mieczysław jednoznacznie potępiamy. Są one bardzo bolesne dla ofiary, jej rodziny, jak również dla naszego środowiska i nie powinny nigdy mieć miejsca.

Godzinę po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym fakcie domniemany sprawca został wezwany do stawienia się w domu prowincjalnym, celem udzielenia wyjaśnień i uniemożliwienia choćby przypadkowego kontaktu z ofiarą. Sprawa została skierowana do specjalnie powołanej Komisji do spraw Nadużyć, o czym zostały poinformowane zwierzchnie władze kościelne.

Jeszcze przed zatrzymaniem, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, zawiesiłem ks. Mieczysława w czynnościach duszpasterskich, niezależnie od miejsca jego pobytu, co oznacza zakaz sprawowania sakramentu pokuty, przepowiadania słowa Bożego, katechizacji i publicznego przewodniczenia liturgii eucharystycznej, oraz wydałem mu zakaz kontaktu z nieletnimi.

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska z pełną determinacją dąży do ustalenia całej prawdy w tej bardzo bolesnej sprawie i naprawienia wyrządzonej krzywdy.

ks. Dariusz Bartocha sdb
prowicjał