Projekty

pr_eu

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu
zaprasza uczniów na bezpłatne kursy:

 

 • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • Kurs spawania metodą MAG
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

Kryteria ogólne rekrutacji:

 • Status ucznia technikum w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia
 • Status ucznia szkoły branżowej I stopnia w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

Kryteria preferencyjne rekrutacji:

 • status ucznia Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Oświęcimiu
 • status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu
 • jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
 • jak najwyższa ocena zachowania
 • jak najwyższa klasa technikum / szkoły branżowej
 • płeć żeńska
 • nie skorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją
programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie salezjanie.edu.pl oraz w biurze projektu:
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, tel. 33 844 34 64 wew. 182
Formularze zgłoszeniowe należy składać do 01.10.2018r.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020


 

pr_eu

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu
oferuje dla uczniów bezpłatne kursy:

 

 • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • Kurs spawania metodą MAG
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

Kryteria ogólne:

 • Status ucznia technikum w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia
 • Status ucznia zasadniczej szkoły zawodowej w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

Kryteria preferencyjne:

 • status ucznia Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
 • status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu
 • jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
 • jak najwyższa ocena zachowania
 • preferencja dla dziewcząt

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją
programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie salezjanie.edu.pl oraz w biurze projektu:
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, tel. 33 844 34 64 wew. 182
Formularze zgłoszeniowe należy składać do 02.10.2017r.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020


 

pr_eu

„Dobry zawód, dobra praca.
Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych

REKRUTACJA NA WAKACYJNE STAŻE ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Kryteria ogólne:

 • Status ucznia III klasy technikum w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia
 • Status ucznia II klasy zasadniczej szkoły zawodowej w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

Kryteria preferencyjne:

  • status ucznia Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
  • status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu
  • jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
  • jak najwyższa ocena zachowania
  • preferencja dla dziewcząt

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją
programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu:
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10
tel. 33 844 34 64 wew. 182
salezjanie.edu.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014 – 2020


 

pr_eu
Współpraca z przedsiębiorstwami w obszarze kształcenia w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

„Dobry zawód, dobra praca.
Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych
w Oświęcimiu.”

Celem projektu, który będzie realizowany w latach 2017 – 2023 jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Salezjańskim Publicznym Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Centrum Kształcenia Ustawicznego tworzących Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

Zadania ujęte w projekcie obejmują tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w tej branży, kursy umiejętności zawodowych, kursy kwalifikacyjne, staże i praktyki, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wizyty zawodoznawcze oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu prowadzona będzie współpraca z przedsiębiorstwami m.in. w ramach Rady Programowej.

Zostaną utworzone dwie klasy patronackie:

   • w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o.
   • w technikum w zawodzie technik mechanik obróbka skrawaniem pod patronatem spółek Grupy Maspex

Bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej
i technikum, w każdym roku szkolnym od 2017 roku do 2023 roku*

   • kursy umiejętności zawodowych:

„Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie”
„Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”
„Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”
„Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem firmy Maspex

   • kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,
   • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
   • krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,
   • doradztwo edukacyjno – zawodowe,
   • wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.

*Limit bezpłatnych miejsc jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji na poszczególne dodatkowe formy wsparcia dla uczniów.

Szczegółowe informacje:
Biuro projektów
tel. 33 844 34 64 wew. 182
mail: salezjanie.projekty@gmail.com

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020


ue_projekt2

Od czerwca 2015r. do maja 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest międzynarodowy projekt „JUMP INTO PRACTICE”.

Jest to projekt mobilności międzynarodowej uczniów i nauczycieli szkół zawodowych realizowany we współpracy z salezjańskimi szkołami w Hiszpanii i Włoszech.

W ramach projektu 42 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum kształcących się
w zawodach
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik – obróbka skrawaniem, technik technologii drewna oraz Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i stolarz odbędzie staże zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii, zatrudniających pracowników o takim właśnie wykształceniu. Ponadto, minimum 20 nauczycieli i pracowników zarządzających Zespołem Szkół, odbędzie 4 dniowe szkolenia u zagranicznych partnerów z sektora edukacji zawodowej.

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych, poszerzeniu ich możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększeniu szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Udział uczniów w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników szkoły przyczynia się do podniesienia jakości nauczania i pracy z młodzieżą.

Dzięki udziałowi w projekcie, jego uczestnicy będą mieli większą wiedzę na temat życia
i pracy we Włoszech i Hiszpanii, lepiej poznają kulturę tych krajów a także będą mieli możliwości tworzenia sieci własnych kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa
i tożsamości.

Aby zapewnić uczniom jeszcze lepszą uznawalność kompetencji zdobytych podczas okresu nauki w Zespole Szkół, po zakończeniu zagranicznego stażu, otrzymają oni certyfikaty Europass Mobility.

Zapraszamy na strony szkół, które z nami współpracują:

Burgos:

C.E.S. SALESIANOS PADRE ARAMBURU

Adres: C/ QUINTANAR DE LA SIERRA Nº 11

www.salesianosburgos.com

Turyn:

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte

Adres: via Maria Ausiliatrice 32

www.cnosfap.net

Cartagena:

Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena

Adres: Avenida San Juan Bosco, 33

http://www.salesianos.edu

Kontakt:

biuro projektów

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10
32-600 Oświęcim

mail: salezjanie.projekty@gmail.com
tel/fax: 033 844 34 64 wew. 182

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Erasmus+

 


pr_eu

Dobry zawód, dobra praca.

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu.

REKRUTACJA NA WAKACYJNE STAŻE ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE w PRZEDSIĘBIORSTWACH

 

Kryteria ogólne:

 • status ucznia I-III klasy technikum w branży mechanicznej

i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

 • status ucznia I-II klasy branżowej szkoły w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej
  w Subregionie Małopolska Zachodnia

Kryteria preferencyjne:

 • status ucznia Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
 • status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu
 • jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
 • jak najwyższa ocena zachowania
 • preferencja dla dziewcząt

 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

 

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu:

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Jagiełły 10

tel. 33 844 34 64 wew. 182

salezjanie.edu.pl

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 30.04.2018r.

 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014 – 2020