Projekty

ue_projekt2

Od czerwca 2015r. do maja 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest międzynarodowy projekt „JUMP INTO PRACTICE”.

Jest to projekt mobilności międzynarodowej uczniów i nauczycieli szkół zawodowych realizowany we współpracy z salezjańskimi szkołami w Hiszpanii i Włoszech.

W ramach projektu 42 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum kształcących się
w zawodach
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik – obróbka skrawaniem, technik technologii drewna oraz Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i stolarz odbędzie staże zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii, zatrudniających pracowników o takim właśnie wykształceniu. Ponadto, minimum 20 nauczycieli i pracowników zarządzających Zespołem Szkół, odbędzie 4 dniowe szkolenia u zagranicznych partnerów z sektora edukacji zawodowej.

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych, poszerzeniu ich możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększeniu szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Udział uczniów w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników szkoły przyczynia się do podniesienia jakości nauczania i pracy z młodzieżą.

Dzięki udziałowi w projekcie, jego uczestnicy będą mieli większą wiedzę na temat życia
i pracy we Włoszech i Hiszpanii, lepiej poznają kulturę tych krajów a także będą mieli możliwości tworzenia sieci własnych kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa
i tożsamości.

Aby zapewnić uczniom jeszcze lepszą uznawalność kompetencji zdobytych podczas okresu nauki w Zespole Szkół, po zakończeniu zagranicznego stażu, otrzymają oni certyfikaty Europass Mobility.

Zapraszamy na strony szkół, które z nami współpracują:

Burgos:

C.E.S. SALESIANOS PADRE ARAMBURU

Adres: C/ QUINTANAR DE LA SIERRA Nº 11

www.salesianosburgos.com

Turyn:

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte

Adres: via Maria Ausiliatrice 32

www.cnosfap.net

Cartagena:

Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena

Adres: Avenida San Juan Bosco, 33

http://www.salesianos.edu

Kontakt:

biuro projektów

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10
32-600 Oświęcim

mail: salezjanie.projekty@gmail.com
tel/fax: 033 844 34 64 wew. 182

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Erasmus+