Młodzieżowy Fundusz Stypendialny – Wsparcie

Jeśli chcesz wesprzeć Młodzieżowy Fundusz Stypendialny prześlij pięniądze na konto:

[PLN] PL 65 1600 1013 1847 6993 7000 0001
lub konta walutowe
[Euro] PL 11 1600 1013 1847 6993 7000 0003
[USD] PL 38 1600 1013 1847 6993 7000 0002
SWIFT/BIC: PPABPLPK

z dopiskiem „Młodzieżowy Fundusz Stypendialny”