Tag Archive: inspektoria krakowska

Tysiąc barw szachownicy

  4 dni temu     120 Views  

Szachownica ma pola czarno-białe, ale gdy się zagra na niej, zwłaszcza w niezwykłej atmosferze turnieju, to zaczyna się ona mienić tysiącem barw! Tak, parafrazując znaną piosenkę mówiącą o klawiszach fortepianu (Kate Melua, „Spider's web”), można streścić niezwykłość tego, co się dokonało 14 kwietnia 2018 r. na IV Mistrzostwach Archidiecezji Krakowskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Szachach oraz na rozgrywanych równolegle I Mistrzostwach Parafii Salezjańskich Liturgicznej Służby Ołtarza w Szachach. Łącznie w zawodach wzięło udział 72. młodych szachistów z 20. różnych parafii (nie tylko z Archidiecezji Krakowskiej!), którzy przybyli wraz z księżmi i opiekunami do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Patronat honorowy turnieju…

Zobacz więcej

Asystenci i prenowicjusze razem

  5 dni temu     330 Views  

W krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego trwa trzeci zjazd kandydatów do zgromadzenia salezjańskiego. Prenowicjat nr 3 ma szczególny charakter, ponieważ połączony jest ze spotkaniem asystentów z Inspektorii Krakowskiej, którzy odbywają praktykę w Kielcach i Oświęcimiu. Wczoraj prenowicjusze i asystenci wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie drogi światła. Nie zabrakło także wieczornego spotkania i dzielenia się doświadczeniem pracy asystenta na placówkach. Dzisiaj rano połączone grupy spotkały się z Chrystusem w Eucharystii, której przewodniczył ks. Adam Starzyk (pracujący w Świętochłowicach). Atrakcją dnia było wyjście na wspólny spacer do klasztoru oo. Kamedułów na krakowskich Bielanach i na Kopiec Piłsudskiego. Po obiedzie miał miejsce mecz…

Zobacz więcej

Szkoła mobilna dla księży

  6 dni temu     175 Views  

W Tarnowskich Górach kończy się kwinkwenium, spotkanie formacyjne księży (wyświęconych do pięciu lat wstecz) z inspektorii krakowskiej i wrocławskiej. W spotkaniu, któremu przyświeca hasło: „Za księdzem Bosko – moje dziś i jutro” bierze udział 36. salezjanów pracujących w parafiach, szkołach, oratoriach i młodzieżowych duszpasterstwach południowej Polski. Wczoraj kwinkweniści mieli zajęcia z p. Robertem Cieślarem, ps. „Uno”, który pracuje w Bytomiu jako streetworker w Grupie Pedagogów Ulicy „Uno”. Wystąpił on jako przedstawiciel Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP oraz partner programu z Belgii pt. „Szkoła mobilna”. P. Robert podkreślił, że pracuje jako streetworker, bo nie jest mu obojętny los dzieci…

Zobacz więcej

Dialogi na stulecie

  1 tydzień temu     731 Views  

W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123. latach niewoli. W tym samym roku salezjanie rozpoczęli swoją działalność przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Historia niepodległości Ojczyzny zbiegła się zatem z założeniem przez duchowych synów św. Jana Bosko małej ojczyzny w grodzie Kraka. Aby godnie uczcić ten podwójny jubileusz: Inspektoria Krakowska, Salezjańskie Centrum Edukacyjne oraz Wyższe Seminarium Duchowne wspólnie zorganizowały w Krakowie na Łosiówce sympozjum z cyklu: „Dialogi o wychowaniu” i towarzyszącą mu wystawę: „100 lat dzieła salezjańskiego na Łosiówce w Krakowie”. Okolicznościowy, szósty już dialog nosił tytuł: „Zmaganie o młodego człowieka i kto sędziuje ten mecz?” Oficjalne uroczystości jubileuszowe i…

Zobacz więcej

Savionalia już niedługo…

  3 tygodnie temu     487 Views  

Święto Młodzieży Inspektorii Krakowskiej jest okazją dla wszystkich młodych z salezjańskich placówek do spotkania w Krakowie i świętowania w radosnym duchu św. Jana Bosko oraz św. Dominika Savio, patrona imprezy. Tegoroczne Savionalia odbędą się w dniach 1-3 maja. Będzie to czas wyjątkowy ze względu na połączenie z innym wielkim wydarzeniem: równolegle odbywać się będą XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Hasłem tegorocznych Savionaliów jest „Duchowa rewolucja” akcentujące radykalną przemianę życia, która jest możliwa wyłącznie dzięki działaniu i łasce Ducha Świętego posłanego nam przez Boga Ojca i Jego Syna. Jest to odniesienie do dwuletniego programu duszpasterskiego pt.: „Duch, który umacnia miłość” oraz…

Zobacz więcej

Przygotowanie do igrzysk

  3 tygodnie temu     345 Views  

W sobotę, 24 marca, na spotkaniu roboczym zebrał się komitet organizacyjny XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które w dniach 28 kwietnia – 3 maja odbędą się w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział dziesięć osób – salezjanów i świeckich, którzy odpowiadają za przygotowanie poszczególnych sektorów imprezy składających się na całościowy program igrzysk i wydarzeń towarzyszących. Główny organizator imprezy, czyli ks. Bogusław Zawada określił wspólne możliwości organizacyjne, przedstawił konkretny plan działań na bieżącym etapie przygotowań i zainicjował koordynację zadań między poszczególnymi odpowiedzialnymi. Do tej pory swój udział potwierdziło 1530 zawodników z 21. krajów. Oprócz zespołów z Europy będą też reprezentanci Afryki (Tanzania,…

Zobacz więcej

Wolontariusze na start

  4 tygodnie temu     262 Views  

W Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie właśnie skończyło się pierwsze spotkanie Wolontariuszy XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt młodych osób, które chcą się zaangażować w to odbywające się w Krakowie wydarzenie, które rozpocznie się 28 kwietnia i skończy się 3 maja. Wszystkich przybyłych przywitał ks. Franciszek Janyga – główny koordynator wolontariuszy. Oczywiście wszystko zaczęło się modlitwą, po czym głos zabrał ks. Bogusław Zawada, główny organizator imprezy. Przedstawił on specyfikę planowanego wydarzenia, po czym przedstawił program igrzysk i konkretne propozycje zaangażowania w ciągu sześciu dni imprezy. Zaproponował on włączenie się w obsługę wydarzenia w poszczególnych grupach zaangażowania: „aniołów…

Zobacz więcej

Dyrektorzy, plany, inicjatywy…

  1 miesiąc temu     499 Views  

W Krakowie w drugim dniu (15 marca) inspektorialnego zjazdu dyrektorów wspólnot i odpowiedzialnych za placówki program rozpoczął się od koncelebrowanej mszy św. Sprawowaniu liturgii przewodniczył ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora, a homilię wygłosił ks. insp. Adam Parszywka. Prowincjał podkreślił, że przyszłość salezjanów jest związana z towarzyszeniem młodym ludziom, z asystencją – bo tylko to gwarantuje, że salezjańska misja będzie udana. W ramach spotkań aktualizujących wiedzę na temat obecnego stanu różnych sektorów naszej inspektorii, pierwszy wystąpił duszpasterz młodzieżowy naszej prowincji, czyli ks. Andrzej Król. Nawiązał on do spotkania duszpasterzy Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) w Madrycie i omówił plany dotyczące Savionaliów, które…

Zobacz więcej

Kim będą salezjanie, gdy wyrzekną się młodzieży?

  1 miesiąc temu     429 Views  

W Krakowie na Łosiówce rozpoczęło się spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych za placówki Inspektorii Krakowskiej. Po inauguracyjnej modlitwie brewiarzowej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego, ks. insp. Adam Parszywka omówił wiązankę Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime i wyjaśnił co dziś znaczy słuchać i towarzyszyć młodym ludziom. Został też odczytany protokół powizytacyjny Przełożonego Generalnego. Po przerwie na sympozjum z cyklu „Dialogi o wychowaniu” zaprosił wszystkich zgromadzonych ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski. Tegoroczny Dialog 6 zaplanowany jest na 7 kwietnia i będzie refleksją nad historią, misją i tożsamością dzieła salezjańskiego „na Łosiówce” (obchodzącego jubileusz stulecia istnienia) oraz rozeznaniem współczesnych wyzwań w…

Zobacz więcej

Rozważania Misyjnej Drogi Krzyżowej Prześladowanych

  1 miesiąc temu     303 Views  

Tydzień temu Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu zorganizował w „Wioskach Świata” niezwykłą drogę krzyżową. Dlaczego niezwykłą? Bo ukazującą, że Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, przeżywa ten sam los, co Syn Boży. Prześladowania, męka i śmierć jest udziałem wielu chrześcijan na całym świecie i w ten sposób uobecniają oni Pana cierpiącego za nasze grzechy. I właśnie to zostało przedstawione w rozważaniach Misyjnej Drogi Krzyżowej Prześladowanych: stacje Jezusa w drodze na Golgotę przeplatały się z bardziej lub mniej współczesnymi wydarzeniami korespondującymi z tym wszystkim, co przeszedł Jezus w czasie swej męki i śmierci. Rozważania powstały dzięki współpracy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego z…

Zobacz więcej