Tag Archive: zjazd dyrektorów i odpowiedzialnych

Zjazd dyrektorów: zmiany i planowanie

  5 miesiące temu     1058 Views  

Dziś w Krakowie na Łosiówce odbył się ostatni w tym roku szkolnym zjazd dyrektorów wspólnot, odpowiedzialnych za placówki, proboszczów i dyrektorów szkół. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą brewiarzową. Następnie ks. insp. Adam Parszywka wygłosił wprowadzenie do roboczej części zjazdu. W związku z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi od 25 maja – ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora podjął temat procedur, których należy przestrzegać. Natomiast ks. Gabriel Stawowy, ekonom inspektorialny omówił bieżące sprawy administracyjne i ekonomiczne naszej prowincji. Określił też o czym powinni pamiętać dyrektorzy i odpowiedzialni za placówki przy zmianach współbraci. Po przerwie „kawowej”…

Zobacz więcej

Dyrektorzy, plany, inicjatywy…

  7 miesiące temu     753 Views  

W Krakowie w drugim dniu (15 marca) inspektorialnego zjazdu dyrektorów wspólnot i odpowiedzialnych za placówki program rozpoczął się od koncelebrowanej mszy św. Sprawowaniu liturgii przewodniczył ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora, a homilię wygłosił ks. insp. Adam Parszywka. Prowincjał podkreślił, że przyszłość salezjanów jest związana z towarzyszeniem młodym ludziom, z asystencją – bo tylko to gwarantuje, że salezjańska misja będzie udana. W ramach spotkań aktualizujących wiedzę na temat obecnego stanu różnych sektorów naszej inspektorii, pierwszy wystąpił duszpasterz młodzieżowy naszej prowincji, czyli ks. Andrzej Król. Nawiązał on do spotkania duszpasterzy Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) w Madrycie i omówił plany dotyczące Savionaliów, które…

Zobacz więcej

Kim będą salezjanie, gdy wyrzekną się młodzieży?

  7 miesiące temu     707 Views  

W Krakowie na Łosiówce rozpoczęło się spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych za placówki Inspektorii Krakowskiej. Po inauguracyjnej modlitwie brewiarzowej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego, ks. insp. Adam Parszywka omówił wiązankę Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime i wyjaśnił co dziś znaczy słuchać i towarzyszyć młodym ludziom. Został też odczytany protokół powizytacyjny Przełożonego Generalnego. Po przerwie na sympozjum z cyklu „Dialogi o wychowaniu” zaprosił wszystkich zgromadzonych ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski. Tegoroczny Dialog 6 zaplanowany jest na 7 kwietnia i będzie refleksją nad historią, misją i tożsamością dzieła salezjańskiego „na Łosiówce” (obchodzącego jubileusz stulecia istnienia) oraz rozeznaniem współczesnych wyzwań w…

Zobacz więcej