Wyniki wyszukiwania dla:

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Wspominamy dzisiaj 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, wielkiego Papieża Jana Pawła II naszego rodaka 🇵🇱
Jesteśmy wdzięczni jako Salezjanie, że był naszym parafianinem w niełatwych latach wojny. Kościół pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach jest świadkiem Mszy Świętej prymicyjnej młodego księdza Karola Wojtyły. Jak sam wspomina przed obrazem Maryi Wspomożycielki, który znajduje się w bocznej kaplicy wymodlił sobie powołanie.

Dokładnie w dzień urodzin 18 maja Papież Franciszek odprawił Mszę Świętą przy grobie św. Jana Pawła II w Watykanie. Mówił między innymi:

W św. Janie Pawle II Pan nawiedził swój lud. Posłał człowieka, przygotował go, uczynił biskupem, który potem prowadził Jego Kościół. Pamiętając o św. Janie Pawle II pamiętajmy o tych słowach: Pan kocha swój lud.

Święty Jan Paweł II był człowiekiem Bożym, ponieważ się modlił, i to modlił się wiele. Jako to możliwe, że człowiek, który miał tak wiele do zrobienia, tak wiele pracy, by prowadzić Kościół tak wiele czasu poświęcał na modlitwę? On dobrze wiedział, że pierwszym zadaniem biskupa jest modlitwa. Nie powiedział tego dopiero Sobór Watykański II, ale już św. Piotr, który gdy ustanawiano diakonów powiedział: a zadaniem nas biskupów jest modlitwa i głoszenie Słowa. Pierwszym zadaniem biskupa jest modlitwa, a on to wiedział i czynił. I nauczył nas, że kiedy biskup przeprowadza wieczorem rachunek sumienia, musi zadać sobie pytanie: ile godzin się dzisiaj modliłem? Człowiek modlitwy”

To był człowiek, który pragnął sprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości dla narodów, sprawiedliwości, która odrzuca drogi wojny. Ale sprawiedliwość w pełni! Dlatego św. Jan Paweł II był człowiekiem miłosierdzia, ponieważ sprawiedliwość i miłosierdzie idą razem, nie można ich rozróżnić, idą ze sobą razem: sprawiedliwość jest sprawiedliwością, miłosierdzie jest miłosierdziem, ale jedno bez drugiego nie istnieje. A mówiąc o człowieku sprawiedliwości i miłosierdzia, pomyślmy o tym, jak wiele święty Jan Paweł II uczynił, aby ludzie zrozumieli Boże miłosierdzie. Pomyślmy jak wiele uczynił, aby ludzie zrozumieli Boże miłosierdzie, Jak bardzo rozwinął pobożność św. Faustyny, której wspomnienie liturgiczne jest dzisiaj obchodzone w całym Kościele. Odczuwał, że Boża sprawiedliwość miała oblicze miłosierdzia, tę postawę miłosierdzia. Ten dar nam pozostawił: sprawiedliwość miłosierna i miłosierdzie sprawiedliwe. I to jest dar, który nam zostawił: sprawiedliwość – miłosierdzie i sprawiedliwość – miłosierdzie

\Módlmy się dzisiaj, aby wyjednał nam wszystkim, a zwłaszcza pasterzom Kościoła, ale także wszystkim łaskę modlitwy, bliskości oraz łaskę sprawiedliwości miłosiernej i sprawiedliwego miłosierdzia


Podziel się tym wpisem: