Wyniki wyszukiwania dla:

Przygotowanie Kapituły Generalnej 28

W poniedziałek 9 września członkowie Komisji zgromadzili się w Rzymie na dwutygodniowym spotkaniu, którego zwieńczeniem ma być opracowanie “dokumentu roboczego” KG28.

“Zadaniem tej Komisji przedkapitulnej – wyjaśnił kierownik KG28 ks. Stefano Vanoli – jest przeanalizowanie dokumentów wszystkich Kapituł inspektorialnych i indywidualnych uwag w temacie Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? oraz treści listu Przełożonego Generalnego zwołującego KG28, a to wszystko w celu przygotowania odpowiedniej syntezy”. To podsumowanie posłuży właśnie jako linia przewodnia dla obrad Kapituły.

Do piątku, 20 września, dnia zakończenia spotkania, członków Komisji będzie analizować trzy grupy tematyczne:

–      priorytetowość salezjańskiego posłannictwa wśród współczesnej młodzieży;

–      profil salezjanina dla współczesnej młodzieży;

–      razem ze świeckimi w posłannictwie i w formacji.

Komisja jest podzielona na trzy grupy robocze, utworzone na bazie języków. Istotne jest zaangażowanie członków Komisji: każdy członek danej grupy musi przeanalizować około 10 Kapituł inspektorialnych i dokonać indywidualnej syntezy. Następnie każda z grup opracuje, wychodząc od tych indywidualnych ocen, jedno streszczenie, które przedstawi całej Komisji.

W studium tych trzech grup tematycznych każda z grup roboczych zastosuje ten sam trzyczęściowy schemat metodologiczny, jaki został zaproponowany Kapitułom inspektorialnym:

Słuchanie –  to zakłada rozpoznanie sytuacji, obiecujących i ryzykowanych praktyk dotyczących priorytetowości posłannictwa, wymogów związanych z formacją i zaangażowaniem świeckich.

Interpretacja – odczytanie sytuacji, wychodząc od tego, co stwierdzono w pierwszej fazie, przyjmując jako klucze interpretacji Ewangelię, życie Kościoła, Konstytucje i znaki czasu.

Wybory – poszukiwanie tego, co pozwala iść do przodu Zgromadzeniu, kierując je w stronę nowych sposobów życia posłannictwem młodzieżowym, opracowania odpowiedniego profilu salezjanina i zaangażowania świeckich. By być bardziej praktycznym, ten trzeci punkt przewiduje także: podanie jednej lub dwóch propozycji w odniesieniu do każdej z grup tematycznych; wskazanie konkretnych zadań i obowiązków oraz – warunków, które pozwolą lepiej określić profil salezjanina dla współczesnej młodzieży.

ANGIELSKI

WŁOSKI


Podziel się tym wpisem: