Wyniki wyszukiwania dla:

Kategoria: Aktualności

“To już jest koniec…”. Ten trudny i wyjątkowy rok pełen wyzwań, nauki i pracy udało się nam zakończyć prosto i bez niespodzianek, a tych było w minionym roku z pewnością więcej niż zwykle!

DZISIAJ 27 CZERWCA PAMIĘTAMY O MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUG BOŻYCH: Jana Swierca, Ignacego Dobiasza, Franciszka Harazima, Kazimierza Wojciechowskiego, ZABITYCH W AUSCHWITZ.

Z radością informujemy, że ks. Roman Sikoń SDB oraz Pan Michał Król otrzymali nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publikacje o problemach i…

Salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.

"Zatti, nasz brat” to tytuł filmu krótkometrażowego, który opowiada o salezjaninie koadiutorze, pielęgniarzu, Artemidesie Zattim (1880 - 1951), który przez 40 lat troszczył się o ubogich i chorych z miasta Viedma. Tam kierował jednym z pierwszych szpitali w Patagonii, który nosi jego imię.

“W tradycji salezjańskiej posłuszeństwo i władzę wykonuje się w duchu miłości rodzinnej, który przenika wzajemne odniesienia szacunkiem i zaufaniem. Przełożony nadaje kierunek, prowadzi i zachęca, korzystając…

Działali w konspiracji. Zostali wykryci i oskarżeni o zdradę stanu jako zdrajcy Trzeciej Rzeszy. Uwięziono ich, ponieważ byli liderami katolickiej młodzieży. W więzieniu zachowali spokój i niespotykaną pogodę ducha.

Cóż to znaczy że Maryja jest Matką Kościoła i w jakim sensie nią jest? Otóż nie jest nią w sensie fizycznym czy psychicznym, tak jak jest Matką Jezusa. Nie jest nią też w sensie symbolicznym albo instytucjonalnym, tak jak kobieta jest matką okrętu albo jakiejś organizacji, której jest założycielką. Jest Matką Kościoła w sensie duchowym, lecz co to znaczy?

Dzieje Apostolskie, opowiadając nam o wydarzeniach mających miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na uczniów naszego Pana w postaci języków ognia, czynią nas uczestnikami wielkiego objawienia się mocy Bożej, od którego Kościół rozpoczął swoją drogę wśród narodów. Zwycięstwo, które Chrystus - poprzez swoje posłuszeństwo, poświęcenie na Krzyżu oraz Zmartwychwstanie - odniósł nad śmiercią i nad grzechem, objawiło się wówczas w całej swej Boskiej jasności.

Z radością informujemy, że czterech diakonów z naszego salezjańskiego seminarium otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk JE ks. abp. Wacława Depo. Z naszej…