Wyniki wyszukiwania dla:

Dołącz do nas


Kandydat do Towarzystwa św. Franciszka Salezego może wybrać jedną z dwóch dróg: salezjanina kapłana lub salezjanina brata zakonnego (tzw. koadiutora). Początkowo formacja – tak kleryka, jak i przyszłego koadiutora – przebiega podobnie.
Najpierw, po złożeniu odpowiednich dokumentów i rozmowie z przełożonym Inspektorii, kandydaci rozpoczynają dwumiesięczny prenowicjat. Następnie, po złożeniu podania o przyjęcie do nowicjatu i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Inspektorialną, kandydat rozpoczyna praktykowanie salezjańskiego życia zakonnego.
Nowicjat trwa okrągły rok i kończy się zawsze 8 września, w święto Narodzenia NMP. Kandydaci składają wtedy pierwsze śluby zakonne (na jeden rok), salezjanie klerycy zakładają sutanny, a salezjanie koadiutorzy otrzymują krzyże koadiutorskie.
Potem przychodzi czas studiów filozoficznych i pedagogicznych (postnowicjat w seminarium w Lądzie), asystencji (2-letniej praktyki wychowawczej i duszpasterskiej) oraz formacji specyficznej – dla kleryków to studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu, a dla koadiutorów studia i przygotowanie do profesji wieczystej.

Więcej:
Salezjański Ośrodek Powołaniowy – powolania.sdb.org.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – wsdts.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie – seminarium.sdb.org.pl