Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie na świecie


Obecnie 14 777 Salezjanów (w tym 10103 kapłanów, 1658 koadiutorów, 2584 studentów i 432 nowicjuszy) kontynuuje pracę św. Jana Bosko w 132 krajach, na wszystkich kontynentach. W 88 inspektoriach istnieje 1892 wspólnot zakonnych zaangażowanych w prowadzenie różnego rodzaju działalności wychowawczo- duszpasterskiej. Dane z 2016 roku.

Praca wychowawczo-duszpasterska wśród dzieci i młodzieży:

RODZAJ ILOŚĆ PODOPIECZNI
Oratoria 1 325 479 400
Szkoły podstawowe, gimnazja, licea 961 857 847
Szkoły zawodowe i rolnicze 520 167 226
Internaty i bursy 448 39 471
Ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne 270 41 385
Centra dla imigrantów 44 92 343
Ośrodki dla trędowatych 6 2 874
Centra medyczne 66 177 176
Inne ośrodki asystencji socjalnej 178 143 024

Praca duszpasterska:

RODZAJ ILOŚĆ
Parafie 1 047
Parafie misyjne 216
Centra misyjne 44
Parafie „ad personam” 267
Kaplice publiczne 231
Sanktuaria i bazyliki 100

Ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu:

RODZAJ ILOŚĆ
Inspektorialne ośrodki przekazu społecznego 58
Wydawnictwa 50
Drukarnie 56
Ośrodki przygotowujące pomoce audiowizualne 29
Księgarnie 110
Centra obróbki danych 35
Rozgłośnie radiowe 27
Stacje radiowo-telewizyjne 18
Strony internetowe 900

Rodzina Salezjańska

Niedługo po założeniu Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Bosko podjął podobną inicjatywę w odniesieniu do świata żeńskiego: razem z Marią Dominiką Mazzarello założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki, 1872). Wreszcie w 1876 r. powołał do życia Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, złożone z osób świeckich (choć mogli do niego należeć także duchowni), którego celem było wspomaganie w pracy wychowawczej. Tak powstał zrąb Rodziny Salezjańskiej w sensie ścisłym, do której dołączyli jeszcze Byli Wychowankowie Salezjańskich szkół i innych instytutów wychowawczych.

W chwili obecnej (stan z 2006 r.) rodzina ta rozrosła się do 23 grup i obejmuje ponad 420 tys. osób na całym świecie. Poszczególni członkowie są przyjmowani na mocy decyzji Przełożonego Generalnego salezjanów – ojca całej Rodziny Salezjańskiej.

Elementy wspólne dla całej Rodziny salezjańskiej:

  1. Powołanie salezjańskie – współudział w charyzmacie ks. Bosko
  2. Młodzieżowe posłannictwo
  3. Ludowe posłannictwo
  4. Duch salezjański – styl życia i działania
  5. Związek z Założycielem Rodziny Salezjańskiej i jego następcami jako ośrodkiem jedności