Katecheza w szkole nie jest czasem straconym!

Biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski o tym, że katecheza w szkole nie jest czasem straconym.

Więcej w tej kategorii: