Wyniki wyszukiwania dla:

Kapituła Generalna 28

Rozpoczęliśmy 28 Kapitułę Generalną Zgromadzenia Salezjańskiego, która jest “głównym znakiem jedności Zgromadzenia w jego różnorodności; braterskim spotkaniem, w czasie którego salezjanie dokonują wspólnotowej refleksji, mając najwyższą władzę w Towarzystwie”.
Od niedzieli, 16 lutego, do soboty, 4 kwietnia, ponad 240 ojców kapitulnych będzie obradować w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Turynie-Valdocco, odpowiadając na pytanie, które jest tematem Kapituły: “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

Jakie jest zadanie kierownika Kapituły Generalnej?

Zadania, jakie zostały wyznaczone kierownikowi Kapituły Generalnej, zasadniczo dotyczą tych dwóch kwestii: etapu przygotowawczego oraz etapu przebiegu/obrad Kapituły. Stanowi on punkt odniesienia, gdy chodzi o stronę prawną, do jakiej każda z inspektorii ma się dostosować. Na szczęście, mogę skorzystać z doświadczenia tego, który tę funkcję pełnił przede mną, a także – z pomocy innych osób, które, do czasu mianowania mnie kierownikiem, wnosiły i nadal wnoszą cenny swój wkład, nie mówiąc o modlitwie.

Czego domaga się temat Kapituły?

«Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?» to temat 28. Kapituły Generalnej. Mowa tu o temacie, na który składają się trzy grupy tematyczne: priorytet salezjańskiego posłannictwa wśród współczesnej młodzieży, profil salezjanina dla współczesnej młodzieży oraz wspólna misja i formacja salezjanów i świeckich. Tak więc trzeba dogłębnie przeanalizować te wszystkie aspekty, by ostatecznie można było określić i zdefiniować na nowo “sylwetkę” salezjanina roku 2020. Oczywiście, aby osiągnąć ten cel wychodzimy od młodzieży, która stanowi “miejsce teologiczne”, gdzie, jak Ksiądz Bosko, także my jesteśmy wezwni przez Boga.

A poza tym, dzisiaj nie jest możliwe zrozumienie i określenie sylwetki salezjanina bez bezpośredniego dowartościowania ludzi świeckich, co miało miejsce od Soboru Watykańskiego II i potem.

  • Te dwa “bieguny” – posłannictwo młodzieżowe i misja oraz wspólna formacja salezjanów i świeckich – pozwalają określić profil salezjanina, który m.in. zakłada:
  •  wyraźne i stałe odniesienie się do osoby Księdza Bosko, co wykracza poza zwyczajowe angegdoty, starając się na nowo zgłębić znaczenie da mihi animas coetera tolle;
  • odpowiednią jakość formacji, którą zapewni ekipa odpowiednio przygotowana, zwłaszcza gdy chodzi o formację początkową, i stałą odpowiedź na wezwanie Pana;
  • odpowiednią jakość osób: które są w stanie przeżywać salezjańskie powołanie z radością, jak i – przekazywać tę radość i szczęście; które opanowały sztukę rozeznania, i które umieją rozeznać obecność Boga w życiu młodzieży; które umieją towarzyszyć doświadczeniu związanym z życiem wspólnotym, modlitwy, apostolatu, praktyką rad ewangelicznych, itd.

Co w szczególny sposób wyróżnia tegoroczną Kapitułę?

Po pierwsze, uczestnictwo 21 ludzi młodych z siedmiu regionów Zgromadzenia. Ci będą uczestniczyć, z prawem głosu, w całym tygodniu obrad wraz z ojcami kapitulnymi, i wniosą swój wkład w temat priotytetu posłannictwa młodzieżowego dzisiaj.

Po drugie, udział dziesiątki ludzi świeckich, którzy zostali wybrani z różnych części salezjańskiego świata. Także oni wniosą swój własny wkład w tematykę wspólnej misji i formacji salezjanów i świeckich.

Z uwagi na znaczenie tego spotkania wielkim zadaniem do spełenienia będzie skuteczny przekaz społeczny dotyczący tego wydarzenia.

Kapituła rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 16 lutego, Eucharystią, która zostanie odprawiona o godz. 18.30 (UTC+1) w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie, i która będzie bezpośrednio transmitowana na stronie Facebook ANS i na stronie sdb.org

W pierwszym tygodniu obrady będą koncentrować się przede wszystkim na słuchaniu i refleksji, związanej ze sprawozdaniami Przełożonego Generalnego i członków jego Rady, które przybliżą obecny stan Zgromadzenia, pobudzając również do odpowiedniego rozeznania.

Natomiast w sobotę, 22 lutego, przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia KG28, która również będzie transmitowana bezpośrednio.

W następnych tygodniach obrad ci wszyscy, którzy nie będą mogli fizycznie być obecni na Valdocco, będą mogli skorzystać z bieżących informacji dzięki rozbudowanej bazie przekazu społecznego, którą uruchomi Dykasteria ds. komunikacji społecznej.

Dzięki pracy Sekretariatu KG28, Sekretariatu Przekazu Społecznego i ANS w osobach swoich przedstawicieli w Turynie, informacje będą dostarczane różnymi kanałami:

  • na stronie ANS będzie dostępna dzienna kronika obrad KG28, a także wywiady z radcami i pogłębienia specyficznych tematów. By nie być pozbawionym żadnej z bieżących wiadomości, przypomina się o możliwości zapisania się na NewsLetter;
  • na stronie sdb.org znajdziemy dokumenty i oficjalne wystąpienia, a poza tym – zdjęcia z poszczególnych dni KG28;
  • na stronach social ANS (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr i ANSChannel na YouTube) będą dostępne materiały audiowizualne oraz krótkie przesłania i wywiady.

Za pośrednictwem tego rozbudowanego aparatu przekazu informacji i inne inicjatywy, które pojawią się w toku obrad, Zgromadzenie chce nie tylko informować  salezjanów i współpracujących z nimi świeckimi na poziomie posłannictwa o przebiegu obrad KG28, ale także zachęcić do dialogu w Inspektoriach i we wspólnotach oraz pobudzić do wspólnej refleksji na poziomie globalnym.

źródło: www.infoans.org


Podziel się tym wpisem: