Wyniki wyszukiwania dla:

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2021

Rzym, Włochy – W dniach 15-17 stycznia odbyły się Światowe Dni Duchowości Salezjańskiej, w czasie których zastanawiano się nad treściami przesłania zawartymi w Wiązance Przełożonego Generalnego na rok 2021: «Ożywia nas nadzieja: “Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)».

W tym roku te Dni odbyły się w formie online i pomimo wielkich odległości geograficznych, stref czasowych i wyzwań związanych z językiem, Rodzina Salezjańska dała świadectwo wielkiej komunii i bliskości, przekształcając tę trudność w możliwość.

Środki techniczne ułatwiają nam nasze spotkanie, ale tym, co łączy nas wszystkich, to wielki duch salezjański. Jednoczy nas przesłanie nadziei, które Ksiądz Bosko kieruje dziś do nas w formie tegorocznej Wiązanki”. Tymi słowami delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej ks. Joan Lluís Playà wprowadził w obrady XXXIX Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

Następnie głos zabrał Przełożony Generalny, który pozdrowił tysiące osób, które śledzą obrady ze swoich domów, nie kryjąc swojego entuzjazmu: “Muszę powiedzieć, że odczuwam wielkie wzruszenie. To jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, nowy, inny moment: po raz pierwszy w naszej historii odbywają się Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej dla całego świata, od Azji aż po krańce Zachodu” – stwierdził. Po jego wystąpieniu miała miejsce projekcja wideokomentarza do Wiązanki, zrealizowanego przez ANS i “IME Comunicazione”.

Potem Przełożony Generalny ponownie zabrał głos. Odwołał się do nadzwyczajnej modlitwy, której przewodniczył papież Franciszek na placu św. Piotra w dniu 27 marca, a następnie przybliżył różne sposoby, w jakie świat spogląda na kryzys związany z pandemią. Odrzucając jednak ideę “wojny” z Covid-19, wskazał na konieczność udzielenia konkretnej odpowiedzi ze strony Rodziny Salezjańskiej, która bardzo łączy się z “naszym charyzmatem i wiarą, a także – wizją życia i bycia człowiekiem”.

Po czym, w obliczu licznych problemów wywołanych przez pandemię, przytoczył niektóre przykłady świętości Rodziny Salezjańskiej, kończąc słowami: “Bóg nam towarzyszy”.

Ze swojej strony bp Derio Olivero, biskup Pinerolo, dokonał uważnej syntezy dotyczącej “spadku nadziei” we współczesnym społeczeństwie, wskazując jednocześnie na drogę wyjścia, którą stanowią wiara w Boga i relacje, które kształtują tożsamość każdej osoby.

Sesja wspólna, która odbyła się w sobotę 16 stycznia, rozpoczęła się retrospektywnym spojrzeniem na przesłanie nadziei, wciąż aktualne, jakie wiąże się z osobą ks. Pawła Albery, którego stulecie śmierci obchodzimy w tym roku. Następnie mogliśmy wysłuchać “Głosu Grup Rodzny Salezjańskiej na świecie”, tzn. różnych świadectw pochodzących z wszystkich kontynentów, z licznych grup Rodziny Salezjańskiej. Stanowiły one żywotne potwierdzenie tego, iż pomimo różnej specyfiki charyzmatów, te wszystkie grupy mają wspólne korzenie w Księdzu Bosko, niosąc nadzieję poprzez różne wyrazy solidarnej pomocy na rzecz bliźniego i pozostając wierne Bogu.

W dniu wczorajszym, w niedzielę 17 stycznia, Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii na zakończenie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. Przy tej okazji, odnosząc się do czytań tego dnia, Przełożony Generalny podkreślił, że Jezus jest tym, który zaspakaja “głód znaczenia, poszukiwania” pierwszych uczniów kiedyś, a każdego chrześcijanina dzisiaj, i każego człowieka, który zbliża się do wiary, ponieważ On “daje pełnię temu, co nadaje sens naszemu życiu”.

Na koniec powiedział: “Dzisiaj chcemy my, Rodzina Salezjańska, być tymi uczniami, którzy słyszą Twoje słowa: ‘Chodźcie, a zobaczycie’. Chcemy, by można było o nas stale mówić, że ‘poszliśmy, zobaczyliśmy i pozostaliśmy z Jezusem’”.


Podziel się tym wpisem: