Wyniki wyszukiwania dla:

Odznaczenie Bene Merenti

W dniu 8 czerwca br. w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie wręczono ks. prof. dr hab. Tadeuszowi Biesadze SDB złoty medal zasługi: Bene merenti za wieloletnią, ofiarną pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju uczelni. Medal został przyznany przez Senat uniwersytetu i wręczony przez Rektora w obecności przedstawicieli Senatu, dziekanów i profesorów z poszczególnych wydziałów.

Złoty medal zasługi wpisuje się w szereg nagród, które Ksiądz Profesor otrzymał wcześniej podczas swej pracy naukowej. Kolejno były mu przyznawane następujące nagrody: 20.10.2007 nagroda JM Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; 09.12.2009 odznaczenie: zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 26.06.2010 uhonorowanie przez Prezydenta Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, prof. dr hab. Marka Rudnickiego Dyplomem Światowego Kongresu Polonii Medycznej, w uznaniu za wiedzę, kompetencje i referaty; 09.09.2011 odznaczenie przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie medalem dr Władysława Biegańskiego za wybitne zasługi zawodowe i społeczne; 30.09.2014 nagroda jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy naukowej; 16.10.2015 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej; 21.07.2017 Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 30.09.2019 nagroda jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej; 20.12.2020 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

Rzeczywiście Ks. prof. Tadeusz Biesaga SDB już od 40 lat prowadzi swoją pracę naukową i dydaktyczną. W 1981 został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Wykładał w nim takie przedmioty jak: antropologia, etyka, teoria poznania, metodologia, semiotyka, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, bioetyka. W latach 1988 – 1996 pracował jako adiunkt przy Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. Od 1996 do chwili obecnej 2021 rok, pracuje na Wydziale Filozoficznym najpierw Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a obecnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Przez 14 lat od roku 2002 – do 2016 pracował równocześnie na dwóch uczelniach, oprócz UPJPII, prowadził wykłady .na Wydziale Filozoficznym powstającej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum). Oprócz Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Krakowie okresowo wykładał też w Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach, Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, Seminarium Duchownym Braci Kapucynów w Krakowie oraz w Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

Jest on promotorem 8 doktoratów i 270 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Jego dorobek naukowy liczy 13 książek (8 monografii autorskich i 5 redaktorskich) oraz 170 artykułów w czasopismach i dziełach zbiorowych, polskich i zagranicznych.

Szczególnym jego osiągnięciem są książki i publikacje bioetyczne, dotyczące początku, trwania i końca życia. Założony i prowadzony przez niego Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII oraz liczne referaty w różnych instytucjach medycznych w Polsce wraz z publikacjami poświęconymi etyce medycznej, czynią go ważnym myślicielem i wychowawcą pracowników Służby Zdrowia w Polsce.

Jego czterdziestoletni pobyt i praca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie wraz z jego dorobkiem naukowym i dydaktycznym, potwierdzonym państwowym i kościelnym tytułem profesora – dobrze służy prestiżowi tej drogiej wszystkim Salezjanom instytucji.


Podziel się tym wpisem: