Wyniki wyszukiwania dla:

Kamień węgielny

60 lat temu, 11 czerwca 1961 roku, odbyła się ceremonia położenia kamienia węgielnego pod Świątynię dedykowaną Księdzu Bosko w Castelnuovo w miejscu, w którym urodził się “Święty młodzieży”. Kamień został poświęcony i położony przez ówczesnego arcybiskupa Turynu, kard. Maurilio Fossatiego. Był to początek prac, które doprowadziły po kilku latach do powstania tej ogromnej i imponującej bazyliki, którą obecnie możemy podziwiać na “Colle Don Bosco”.

 

 

Bazylika, która stała się taką właśnie 12 kwietnia 2010 r. z woli papieża Benedykta XVI, składa się z dwóch nałożonych na siebie kościołów. Została zaprojektowana przez inż. Eneę Roccę, a wykonana przez firmę budowlaną Giuseppe Stury i synów. Powstała tam, gdzie znajdowało się “gospodarstwo Biglione”, w którym ojciec Księdza Bosko, Franciszek, był połownikiem. Na tym gospodarstwie żyła rodzina Bosko i tam urodził się Jan Bosko w dniu 16 sierpnia 1815 roku.

Domowa kronika odnotowuje w dniu 11 dnia po południu obecność licznych osobistości religijnych i salezjańskich: oprócz kard. Fossatiego byli także biskup Asti i inni biskupi, a ponadto: ówczesny przełożony generalny, ks. Renato Ziggiotti, któremu towarzyszyli jego wikariusz, ekonom generalny i wielu innych radców generalnych, a wśród nich przyszły generał – ks. Luigi Ricceri; przełożona generalna córek Maryi Wspmożycielki, s. Angela Vespa, w towarzystwie swojej wikarii i ekonomki generalnej; przedstawiciele władz cywilnych, a wśród nich wiceprefekt i kwestor Asti oraz burmistrz gminy Castelnuovo, Giuseppe Musso.

Kamień nie pochodził z kamieniołomu, ale z turyńskiej Bazyliki Maryi Wspomożycielki, gdzie służył jako podstawa pod obraz Madonny.

“Okolicznościowe przemówienie wygłosił, czyniąc to z niezwykłą elokwencją i zapałem, ks. Guido Favini, sekretarz generalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Ten umiał uwydatnić najistotniejsze znaczenie tej ceremonii, jako hołdu całej Rodziny Salezjańskiej w kontekście coraz silniej odczuwanej obecności Księdza Bosko we współczesnym świecie” – czytamy w Kronice.

Następnie ks. Ziggiotti odczytał telegram nadesłany z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej a następnie przeczytał treść prośby, która również została zamurowana wraz z pergaminowym zwojem. Treść tej prośby, skierowanej do samego Księdza Bosko, była następująca:

“Przysięgamy wierność programowi, który nam zostawiłeś: modlitwa i praca na rzecz apostolatu dusz; religia, rozum i dobroć w naszym systemie wychowawczym i we wszystkich relacjach społecznych; gorąca miłość do Jezusa, Matki Najświętszej, Papieża Hierarchii, Świętego Kościoła. I pomóż nam z Nieba święcie żyć, praktykować Konstytucji i Regulaminy. Zachowaj nas w wierności naszemu powołaniu aż do śmierci, byśmy mogli szerzyć królestwo Boże na świecie…”.

Zaś na pergaminowym zwoju, poza wymienionymi nazwiskami obecnych osobistości, został przypomniany również główny cel tego sanktuarium dedykowanego Księdzu Bosko: “aby z ufnością wznosiła się modlitwa o ochronę tych ziem tak mu drogich w latach dzieciństwa”.


Podziel się tym wpisem: