Wyniki wyszukiwania dla:

Nowenna do Niepokalanej 2021

„Jeśli chcesz uprosić łaski od Najświętszej Dziewicy, odpraw nowennę” (MB IX, 289) - św. Jan Bosko

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 29 listopada
Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie i uwielbiam Boga dziękując Mu, że Cię zachował od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Uproś mi łaskę, abym za Twoim przykładem służył Bogu czystym sercem i nie obrażał Go żadnym dobrowolnym grzechem. Amen.

Dzień 2 – 30 listopada
Maryjo Niepokalana, Ty kierowałaś ku Bogu wszystkie poruszenia swego Serca i służyłaś Mu wiernie całym życiem. Uproś mi gorącą i niepodzielną miłość do Jezusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Mistrza. Amen.

Dzień 3 – 1 grudnia
Maryjo Niepokalana, Twoja dziewicza czystość i piękno zachwyciły Trójcę Przenajświętszą, której byłaś dziełem. Uproś mi czystość duszy i ciała, abym mógł podobać się Bogu i przynosić Mu uwielbienie. Amen.

Dzień 4 – 2 grudnia
Maryjo Niepokalana, mimo tak wielkiego wyniesienia pozostałaś pokorna i cicha. Naucz mnie pokory wobec Boga i bliźnich, abym się nie pysznił darami Bożymi, lecz wykorzystał je zgodnie z Jego wolą. Amen.

Dzień 5 – 3 grudnia
Maryjo Niepokalana, ten wzniosły przywilej przygotował Cię na Matkę Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. Ty jednak pozostałaś ubogą służebnicą nie tylko Boga, ale i ludzi. Przyczyń się za mną, abym nie szukał bogactwa tego świata, lecz stał się ubogi duchem i otrzymał królestwo, które Twój Syn obiecał ubogim. Amen.

Dzień 6 – 4 grudnia
Maryjo Niepokalana, wolność od grzechu nie uchroniła Cię przed cierpieniem – Ty miałaś najpełniejszy udział w męce Twego Boskiego Syna. Umocnij mnie, aby żadne cierpienie mnie nie złamało, lecz stanowiło dopełnienie „udręk Chrystusa”. Amen.

Dzień 7 – 5 grudnia
Maryjo Niepokalana, Ty zachowywałaś wszystkie słowa Twego Syna Jezusa w swoim najsłodszym Sercu i rozważałaś je. Pomóż mi, abym w moim sercu nieustannie rozważał tajemnice życia Chrystusa i gorliwie Mu służył. Amen.

Dzień 8 – 6 grudnia
Maryjo Niepokalana, Ty wszystko odnosiłaś do Boga, uwielbiałaś Go i za wszystko składałaś Mu dziękczynienie. Naucz mnie wdzięczności za niezliczone dobrodziejstwa, jakimi mnie Bóg obdarza. Amen.

Dzień 9 – 7 grudnia
Maryjo Niepokalana, Różo Mistyczna płonąca ogniem najwyższej miłości ku Bogu, u stóp krzyża stałaś się naszą najczulszą Matką. Spraw, aby i moja miłość obejmowała całą rodzinę ludzką i przyczyniała się do jej zbawienia. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Zachwycony blaskiem Twej piękności garnę się w Twoje objęcia, Niepokalana Matko Jezusa i nasza Matko, Maryjo, ufny, że w Twym najmiłościwszym Sercu znajdę spełnienie moich pragnień. Podziwiam i wielbię niezrównane bogactwo wspaniałych przywilejów, którymi Bóg darzył Cię od pierwszej chwili Twego poczęcia aż do dnia, w którym wziął Cię do nieba i ukoronował na Królowę wszechświata. Czysta Krynico wiary, racz oświecić mój umysł blaskiem wiekuistych prawd. Wonna lilio wszelkiej świętości, pociągnij Twym niebiańskim aromatem moje serce.
Pogromicielko piekła i szatana, tchnij we mnie głęboką odrazę do grzechu, który odwraca mnie od Boga.
Umiłowana przez Boga, pochyl się troskliwie nad zranionym światem, przywołaj zbłąkanych, otrzyj łzy płaczących, pociesz biednych i samotnych, ochraniaj młodzież, a wszystkich ludzi naucz dobroci. Niech wszyscy zrozumieją, że są braćmi i niech nad światem rozbłyśnie słońce powszechnego i prawdziwego pokoju.
Maryjo Niepokalana, najlepsza Matko i nasza Patronko, przyjmij moje korne modlitwy i uproś mi, abym kiedyś w niebie mógł powtarzać przed Twoim tronem hymn, który wyśpiewałaś na ziemi: „Wielbij, duszo moja, Pana, bo wielki jest i święte Imię Jego”. Amen.


Podziel się tym wpisem: