Wyniki wyszukiwania dla:

KI_22 – dzień 3 i 4

Dzień 3
W dniu dzisiejszym KI zajęła się projektami i wolnymi wnioskami, które każdy współbrat z Inspektorii mógł przesłać przed rozpoczęciem obrad. Współbracia rozmawiali długo na temat dzieła wychowawczego SALTROM, które jak podkreślili powinno stać się “oczkiem w głowie” naszej troski o to dzieło wychowawcze. Ks. Adam Paszek rektor WSDTS przedstawił projekt remontu starego domu oraz ideę zagospodarowania tzw. nowego domu. Ks. Michał Wocial omówił projekt szkoły w Żytomierzu. Przedłożono również projekty sali gimnastycznej naszej szkoły w Oświęcimiu oraz projekt rozbudowy szkoły w Świętochłowicach. Dyskusje były twórcze i owocne.

Dzień 4

SZKOŁY

To już przed ostatni dzień naszej KI_22.  Dzisiaj po odczytaniu wczorajszych protokołów i zatwierdzeniu dokumentów współbracia omawiają sytuację naszych szkół. Prezentację przygotował ks. Piotr Pawelec dyrektor Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.
 
Ks. Piotr przedstawił “rys” prawny naszych szkół oraz przypomniał, że każdego dnia w naszych szkołach uczy się około 3000 uczniów oraz spotykamy się z 370 pracownikami.
#prawo #wyzwania
Przedstawił wyzwania, wiążą się one z ciągłymi zmianami prawnymi, które następują dosyć często.

PARAFIE

Po dyskusji dotyczącej naszego szkolnictwa “Ojcowie Kapitulni” zajęli się tematem naszych salezjańskich parafii. Temat podjęli ks. Zygmunt Kostka, wikariusz ks. Inspektora, który przez wiele lat był proboszczem na Dębnikach oraz ks. Kazimierz Drozd, proboszcz z Lublina. Uwrażliwiali współbraci na priorytetową obecność proboszcza i duszpasterzy wśród ludu bożego, który został nam powierzony. Podęli następujące tematy: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów oraz świadczeniu miłosierdzia. Zachęcali, by wychodzić poza granice naszych parafii i schematów, które wypracowaliśmy przez wiele lat.

Podziel się tym wpisem: