Wyniki wyszukiwania dla:

Święcenia DIAKONATU

14 maja w kościele św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach nasi bracia Bartosz Balcerzak Sdb, Jacek Banasiuk SDB, Mateusz Buczek SDB, Michał Cebulski Sdb, Dawid Jakubiak SDB, Stanisław Karsznia SDB, Paweł Lehmann SDB, Dan Machola SDB, Mateusz Papierz Sdb, Paweł Potęga SDB, Robert Sierota SDB, Łukasz Wójcik SDB, oraz Arkadiusz Żydziak SDB otrzymają święcenia diakonatu.
DIAKON:
🔹 nosi stułę zawieszoną tylko na jednym ramieniu i przewodniczy tym obrzędom w których kapłan nie jest niezbędny,
🔹 prowadzi pogrzeby,
🔹 błogosławi związki małżeńskie,
🔹 chrzci dzieci,
🔹 rozdaje Komunię św.,
🔹 głosi kazania,
🔹 przewodniczy nabożeństwom,
🔹 katechizuje,
🔹 a zwłaszcza troszczy się o biednych, zgłodniałych, smutnych, potrzebujących pomocy.
Nie może jednak spowiadać i sprawować Mszy Świętej.
 „Już niebawem stanę się sługą – diakonem, dlatego pokornie proszę o modlitwę, za mnie i za współbraci, abyśmy jak najlepiej otworzyli się na łaskę, która ma na nas spłynąć w momencie święceń diakonatu” – mówi jeden z przyszłych diakonów, Jacek. 🙏

Podziel się tym wpisem: