Wyniki wyszukiwania dla:

Dyspozycje dla Zgromadzenia Salezjańskiego po mianowaniu Przełożonego Generalnego kardynałem

Po nieoczekiwanym mianowaniu przez papieża Franciszka ks. Ángela Fernándeza Artime, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego kardynałem, sam Przełożony Generalny napisał list do Salezjanów i Rodziny Salezjańskiej, zabierając głos w sprawie przyszłości Zgromadzenia i zarządzania nim.

Ks. Á.F. Artime zaznacza na początku, że wiadomość ta była dla niego całkowicie “niespodziewana” i że przyjął ją jako “dar papieża Franciszka dla Zgromadzenia Salezjańskiego i Rodziny Księdza Bosko”.

“Jakże wielką miłością darzy nas Papież!!!” – pisze Przełożony Generalny.

Sam papież Franciszek, jak wspomina 10. następca Księdza Bosko, wezwał ks. Á.F. Artime do Watykanu we wtorek 11 lipca na spotkanie, w ramach którego chciał z ojcowską uwagą “uzgodnić niezbędny czas mojej posługi jako Przełożonego Generalnego dla dobra Zgromadzenia”.

Na zakończenie rozmowy z Przełożonym Generalnym Ojciec Święty, który “okazał się uważnym, przyjaznym, wielkim sympatykiem charyzmatu Księdza Bosko, a przy tym szczególnie czułym”, postanowił, że ks. Á.F. Artime będzie nadal pełnił funkcję Przełożonego Generalnego, będąc jednocześnie kardynałem, przez rok. Następnie zwoła Kapitułę Generalną – XXIX – która odbędzie się w lutym 2025 roku, w czasie której zostanie wybrany nowy Przełożony Generalny, a 31 lipca 2024 r. złoży rezygnację z kierowania Zgromadzeniem. Od tego momentu jego obecny wikariusz, ks. Stefano Martoglio, przejmie tymczasowe zarządzanie Zgromadzeniem, a także będzie przewodniczył XXIX Kapitule Generalnej.

Przełożony Generalny stwierdza dalej w swoim liście, że kiedy jego rezygnacja uskuteczni się, podejmie zadanie powierzone mu przez Ojca Świętego, o którym jeszcze nic mu nie wiadomo. Prosi Salezjanów i Rodzinę Salezjańską o wzmożenie modlitwy za Papieża, a także za siebie: “postawionego przed perspektywą nowej posługi w Kościele, którą jako syn Księdza Bosko przyjmuję w synowskim posłuszeństwie, nie szukając jej ani nie pragnąc”.

Nomina Cardinale ITA


Podziel się tym wpisem: