Wyniki wyszukiwania dla:

KI24 – patrzymy w przyszłość

Kapituła Inspektorialna 2024 stał się faktem. Nie mogło być innego początku, jak podczas Mszy Świętej, która była sprawowana pod przewodnictwem ks. Marcina Kaznowskiego, inspektora. Oprócz uczestników kapituły na inaugurację zostali zaproszeni goście reprezentujący Rodzinę Salezjańską.

W homilii na rozpoczęcie Kapituły, inspektor odniósł się do bohaterki ewangelii dnia: Marii Magdaleny, która poszła do pustego grobu Jezusa. Na kanwie tego słowa mówił: „nie bójmy się ryzyka, rozwiązań niestandardowych, które nie mieszczą się w kanonie tego, co wypada, a co nie. Jest to ważne, kiedy jako temat Kapituły jest nam zadany namysł, jak głosić dziś Ewangelię młodzieży. Wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania są ci, którzy posiadają osobistą relację z Chrystusem […] Wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania będziemy tylko wtedy, gdy jako salezjanie będziemy mieli więź z Chrystusem”. Wymieniając różne aspekty ewangelicznej perykopy, zakończył: „Róbmy na tej Kapitule to, co nam powie Jezus”.

Uroczysta inauguracja była kontynuowana na Sali obrad, gdzie uczestnicy Kapituły wysłuchali przemówień zaproszonych gości. Niektórzy przysłali swoje listy: „Ksiądz Bosko był człowiekiem Wielkanocy, o czym świadczy jego niestudzona gorliwość apostolska, motywowana radością serca. Nie zatrzymuj mnie! Wydaje się mówić Ksiądz Bosko – w moim pragnieniu zbawieniu każdego młodego człowieka, w moim marzeniu by był szczęśliwy na ziemi i w niebie”, napisała s. Małgorzata Pilarska FMA, przełożona Inspektorii Warszawskiej Sióstr Salezjanek. Natomiast ks. Dariusz Wilk, Przełożony Generalny Michalitów podziękował Salezjanom za ich braterstwo i zachęcił, aby Kapituła był czasem „krytycznego patrzenia na teraźniejszość i odważnego patrzenia w przyszłość”. Wszyscy mówcy, którzy zostali zaproszeni na uroczystą inaugurację Kapituły, podkreślali w wystąpieniach, aby ten czas, który jest dany zgromadzeniu, był okazją do stawiania odważnych pytań i szukania na te pytania odważnych odpowiedzi. „Potrzeba, abyście szli do młodych ludzi, bo bardzo was wszystkich potrzebują, a podczas tej Kapituły niech was prowadzi miłość”, powiedziała siostra Julia Szeliga, Przełożona Generalna Michalitek. Zapewnienia o modlitwie przesłali również biskupi diecezji, w których pracujemy.

Całość uroczystej inauguracji Kapituły Inspektorialnej muzycznie opatrzył zespół muzyczny złożony ze studentów naszych dzieł, który specjalnie na tę okazję zebrał ks. Łukasz Torbicki. Na zakończenie tej uroczystej sesji wszystkim podziękował ks. Andrzej Król, kierownik Kapituły: „Z serca dziękuję delegatom wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej za przyjęcie zaproszenia i przybycie na inaugurację naszej kapituły. Wasza obecność świadczy o waszej życzliwości, że jesteśmy braćmi i siostrami jednej rodziny salezjańskiej”.

Czas krakowskiego spotkania przybyłych delegatów to przede wszystkim sala obrad, dyskusja nad dokumentem, praca w komisjach oraz słuchanie siebie nawzajem.

Ważnym punktem każdej Kapituły jest relacja przełożonego o stanie Inspektorii. Zawiera ona informacje i dane statystyczne wraz z opisem poszczególnych sektorów i dzieł. Zadaniem Kapituły jest dyskusja oraz krytyczny namysł nad tekstem.  W kapitulnym słuchaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli młodzieży, która dla salezjanów jest odniesieniem do naszego posługiwania. Odpowiadając na wcześniej rozesłane ankiety, młodzież zwróciła uwagę na „realizację charyzmatu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Charyzmat rozumiemy jako uśmiech i życzliwość wobec innych, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, otwartość w mówieniu o swojej osobistej relacji z Chrystusem przy współpracownikach i uczniach”. Jednocześnie zwrócili uwagę, aby salezjanie nie bali się krytyki, którą trudno przyjmują, byli uważni na kulturę cyfrową, promowali w niej swoje dzieła, również te o charakterze powołaniowym. Proponują postawę „godną, a nie modną”, którą mają się odznaczać salezjanie w swoim posługiwaniu wśród młodzieży. „Nikt nie może was zastąpić”. Mówią nam, że „cenna jest postawa salezjanów pełna pokory, radości, odpowiedzialności i zaangażowania […] Należy wspierać młodych w odkrywaniu powołania do życia zakonnego, ale również rodzinnego.” Widzą potrzebę organizacji rekolekcji, spotkań dla animatorów oraz świadectwo życia.

Analiza współczesnych wyzwań musiała też skupić się wobec kryzysu powołań, jak i również katechezy, która ze względu na zmieniającą się sytuacje w naszym kraju, będzie zmieniała też swój charakter. „Czy żyje z księdzem Bosko i tak jak żył ks. Bosko; czy znam problemy współczesnej młodzieży i umiem je odczytywać? Czy wiem, co młodym ludziom jest obecnie najbardziej potrzebne”? Oto niektóre z pytań z ożywionej dyskusji.

Tegoroczna Kapituła podjęła po raz pierwszy namysł nad troską o starszych współbraci oraz  tych, którzy ze względu na chorobę wymagają całodobowej opieki. To wynik troski o przyszłość starszych i chorych salezjanów. Potrzeba przygotowania odpowiednich pomieszczeń i pokoi stanowią wyzwania logistyczne naszych placówek, jak również zapewnienie profesjonalnej opieki.

Jednym z głównych zadań tegorocznej Kapituły Inspektorialnej był przygotowany dokument, który posłuży do prac przygotowawczych na Kapitułę Generalną, jak i delegatów, którzy będą nas reprezentować. Będzie nim ks. Dariusz Bartocha lub jego zastępca ks. Adam Świta.

Każde tego typu spotkanie obfituje w program „poza formalny”, który jest jego integralną częścią. Tak też było tym razem. Został on rozszerzony o wizytę w odnowionym dziele w Krakowie-Pychowicach, którą zwizytowali ojcowie kapitulni.

Na zakończenie krakowskiej Kapituły słowa podsumowania wypowiedział ks. Marcin Kaznowski, inspektor: „Dziękuję za te dni i troskę o Zgromadzenie i Kościół […] W tych dniach uprawialiśmy synod. Wpisaliśmy się w model synodu i za to podziękowania […] Warto by każdy z nas wyniósł stad jakieś słowo. Najgorzej by było, gdyby ktoś wyjechał stąd taki, jaki przyjechał. Zresztą każda rozmowa nas zmienia, więc i tak nie będziemy tacy sami”. Podziękował wszystkim za pracę, gospodarzom domu za przyjęcie a księdzu Andrzejowi Królowi za podjęcie się przygotowania i przeprowadzenia Kapituły. „Jesteśmy pasterzami i prorokami, ale także owcami, które Chrystus prowadzi. Niechaj ta Kapituła nas zmienia”, powiedział na zakończenie inspektor.

ks. Andrzej Gołębiowski sdb


Podziel się tym wpisem: