Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie formują się

Nowicjat w Kopcu stał się miejscem pogłębienia formacji salezjanów z Inspektorii Krakowskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, którzy przyjęli sakrament święceń w przeciągu ostatnich 5 lat.

Kwinkwenium, jak nazywa się to wydarzenie, odbyło się w dniach 18-20.04 i było poświęcone sposobom reagowania na sytuacje kryzysowe, z którymi duszpasterze mogą spotkać się w swojej posłudze wśród młodzieży i dorosłych. Zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem wypływającym z towarzyszenia osobom w sytuacjach kryzysowych. Ks. Krzysztof Raj, psycholog z diecezji kaliskiej, przeprowadził wykład nt. adaptacyjnych środków reakcji, ich specyfiki i adekwatnego doboru do potrzeb. Skupił się także na uzależniach – schemacie ich powstawania oraz możliwym rozwiązaniom ich przyczyn. W ich trakcie dzielił się swoim doświadczeniem towarzyszenia osobom znajdującym się w trudnościach.

Drugim dużym blokiem były warsztaty z rozwiązywania „węzła gordyjskiego”, sytuacji trudnych, z jakimi salezjanie spotykają się w posłudze. Poprowadzili je pani Anna Migalska, dyrektor Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie oraz ks. Janusz Kamiński SDB, proboszcz i psychoterapeuta. Głównym celem była wymiana doświadczeń osobistych i duszpasterskich reagowania na sytuacje kryzysowe. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Świętego Józefa. Czas spędzony w braterskiej wspólnocie był także przeniknięty wspólną modlitwą, służeniem sobie przy stole oraz wieloma rozmowami na mniej i bardziej poważne tematy.


Podziel się tym wpisem: