Udzielenie posługi akolitatu

8 grudnia to w naszym Zgromadzeniu jedna z ważniejszych dat. W Kościele Powszechnym obchodzimy wtedy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla salezjanów to również dzień, kiedy wspominamy spotkanie ks. Bosko z Bartkiem Garellim, które uważamy za początek oratorium salezjańskiego. Dla wspólnoty teologicznej w Krakowie, to także tradycyjnie dzień, w którym udziela się posługi akolitatu współbraciom kursu czwartego.

W tym roku Ksiądz Inspektor Adam Parszywka – prowincjał salezjańskiej inspektorii św. Jacka – udzielił tej posługi 5 współbraciom: Adrianowi Arkicie, Pawłowi Gulce, Damianowi Mackiewiczowi, Krzysztofowi Papierzowi i Dawidowi Wilkosowi.

W modlitwie nad kandydatami i symbolicznym geście przekazania pateny z chlebem, który staje się Ciałem Jezusa, nasi bracia otrzymali mandat niesienia Chrystusa, tym którzy Go potrzebują, szczególnie chorym i opuszczonym. Stając się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii zobowiązali się do świadczenia o Jezusie, krocząc za Nim z bliska, a także otrzymali uprawnienia do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji, udzielania komunii podczas Mszy św. i poza nią, a także puryfikowania naczyń liturgicznych.

Podczas okolicznościowej homilii Ksiądz Inspektor przybliżył zgromadzonym postać Maryi Niepokalanej jako przewodniczki na drogach powołania salezjańskiego i kapłańskiego. W krótkich słowach wyjaśnił też ideę posługi akolitatu jako kolejnego stopnia w drodze do święceń kapłańskich.

Uroczystość miała charakter podniosły ale zarazem rodzinny, bowiem świadkami udzielenia posługi akolitatu byli rodzice, rodzeństwo i najbliżsi współbraci kursu czwartego. Naturalnie obecni byli też przełożeni zakonni: ks. Jarosław Pizoń SDB – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko z Wrocławia oraz ks. Przemysław Solarski SDB – Wikariusz Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki z Warszawy.

Po uroczystej Eucharystii mieliśmy okazję wysłuchania recitalu seminaryjnego chóru „Canticum” pod dyrekcją p. dra Andrzeja Korzeniowskiego, który przygotował kilka pieśni maryjnych.

Na zakończenie udaliśmy się do zakonnego refektarza, by czas naszego świętowania przedłużyć przy stole.

Tekst: Akacjusz Cybulski SDB
Zdjęcia: Marcin Pikor SDB

Więcej w tej kategorii: