Zarząd SI SALOS

STOWARZYSZENIE INSPEKTORIALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ – SI SALOS

ks. Kazimierz Drozd – prezes
ks. Wojciech Strzelecki – wiceprezes
Sylwia Wilczek – skarbnik
ks. Franciszek Janyga – sekretarz
ks. Krzysztof Pyzik – członek